ΙΑΤΡΙΚΗ, ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

afisa

«Ιατρική, Δίκαιο και Διαδίκτυο» είναι ο τίτλος του Διεθνούς Συνεδρίου που διοργανώνουν το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής του ΑΠΘ, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης και ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Οι εργασίες του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν στις 4-6 Μαΐου 2017, στο Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς.

 

Δυσφήμηση ιατρών μέσω διαδικτύου, Ηλεκτρονική διαχείριση ιατρικών δεδομένων, Προσφορά ή ζήτηση υπηρεσιών ή βιολογικού υλικού μέσω διαδικτύου: ιατρικά και νομικά ζητήματα, Άσκηση ιατρικής & σύγκρουση συμφερόντων: ο ρόλος του διαδικτύου, Εμπορικές πρακτικές στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών υγείας μέσω του διαδικτύου και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Ηλεκτρονικό εμπόριο φαρμάκων: ιατρικά και νομικά ζητήματα και Τηλεϊατρική είναι οι θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.

 

H έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Μαΐου 2017 και ώρα 17:30.

 

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: medlawlab.web.auth.gr

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο θα χορηγηθούν 12 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME – CPD Credits)”.