Συνάντηση του Συνηγόρου του Καταναλωτή με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

zagoritis

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, κ. Λευτέρης Ζαγορίτης, παρέδωσε σήμερα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Προκόπιο Παυλόπουλο, την Ετήσια Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής για τα πεπραγμένα του 2016. Στη συνάντηση παρέστησαν η Αναπληρώτρια Συνήγορος και Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας κ. Αθηνά Κοντογιάννη και η Βοηθός Συνήγορος κ. Βασιλική Μπώλου.

Μετά τη συνάντηση ο κ. Ζαγορίτης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Παραδώσαμε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Προκόπη Παυλόπουλο, την Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής για το 2016 και τον ενημερώσαμε για το έργο μας. Επισημάναμε ότι η Αρχή δέχθηκε πέρυσι τον μεγαλύτερο αριθμό αναφορών από την ίδρυσή της και υπερδιπλάσιο αριθμό αναφορών από την έναρξη της οικονομικής κρίσης. Παρ’ όλα αυτά πέτυχε ποσοστό επίλυσης που ξεπερνά το 82,53%, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς κανένα κόστος για τα εμπλεκόμενα μέρη.

Όπως ανέφερα στον κ. Πρόεδρο, το 2016 ήταν χρονιά που σηματοδότησε νέους δρόμους στη διαμεσολάβηση: Τέθηκε σε ισχύ ο Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας, η παρακολούθηση της τήρησης του οποίου ανατέθηκε στον Συνήγορο του Καταναλωτή και, παράλληλα, άρχισε η εφαρμογή της ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών, εγχώριων και διασυνοριακών, μέσω της ευρωπαϊκής πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής ο Συνήγορος του Καταναλωτή πέτυχε την επίλυση όλων των υποθέσεων που του διαβιβάσθηκαν, στη συντριπτική πλειοψηφία τους υπέρ των καταναλωτών, με μέσο χρόνο ολοκλήρωσής της τις 48 ημέρες.

Σήμερα είναι η Ημέρα της Ευρώπης. Με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να επισημάνω τη συμβολή του ευρωπαϊκού δικαίου στη διαμόρφωση ενός ελάχιστου ενιαίου επιπέδου προστασίας των καταναλωτών μέσα από μια δέσμη Οδηγιών και Κανονισμών που εκδόθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες. Η νομοθετική αυτή προστασία, όμως, γίνεται πραγματικότητα μέσα από τη λειτουργία αποτελεσματικών φορέων εξωδικαστικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών, όπως είναι η Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή. Η διασφάλιση της πρόσβασης του καταναλωτή στα αναγκαία προϊόντα και τις υπηρεσίες συνιστά, άλλωστε, ειδικότερη έκφανση του συνταγματικώς κατοχυρωμένου δικαιώματος του πολίτη – καταναλωτή για οικονομική ελευθερία και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, ιδιαίτερα στις συνθήκες παρατεταμένης οικονομικής κρίσης που βιώνουμε.»