Όλες οι παρεμβάσεις στα εργασιακά που προβλέπει το πολυνομοσχέδιο

ahtsioglou

Έμμεση αναστολή της άρσης των αρχών της ευνοϊκότερης ρύθμισης και της επεκτασιμότητας των κλαδικών συμβάσεων, εμπεριέχει το νομοσχέδιο που έπεται της ολοκλήρωσης της β’ αξιολόγησης.

Η αναφορά που γίνεται επισημαίνει ότι οι παραπάνω αναστολές ισχύουν μέχρι 20 Αυγούστου 2018, δηλαδή μέχρι τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος, άρα καταργούνται στη συνέχεια. Επίσης, στο νομοσχέδιο υπάρχουν ειδικές αναφορές για τις ομαδικές απολύσεις και για την ενίσχυση του ρόλου του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ), σε αντίθεση με το υπουργικό βέτο.

Πιο αναλυτικά οι αλλαγές στα εργασιακά που συμπεριλήφθηκαν στο σχέδιο νόμου έχουν ως εξής: • Συλλογικές διαπραγματεύσεις: Η αναστολή των αρχών της επεκτασιμότητας και της ευνοϊκότερης ρύθμισης αποσυνδέεται από το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Σταθερότητας (ΜΠΔΣ), και προβλέπεται ότι θα ισχύσει έως τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος δηλαδή έως 20 Αυγούστου 2018. Άρα, όπως τεκμαίρεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, από 21 Αυγούστου 2018 και μετά το θεσμικό πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων επανέρχεται στο καθεστώς που ίσχυε ο ν. 1876/90 και πριν από την ανατροπή που υπέστησαν με το ν. 4024/2011. • Ομαδικές απολύσεις: Εφεξής το αρμόδιο διοικητικό όργανο για την έγκριση ή την απόρριψη ενός σχεδίου ομαδικών απολύσεων, παύει να είναι ο Υπουργός ή ο Νομάρχης και θα είναι το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ). Δημιουργείται Ειδικό Τμήμα Ελέγχου Ομαδικών Απολύσεων με ισομερή εκπροσώπηση μεταξύ κράτους, εργοδοτών και εργαζομένων. Επίσης, προστίθεται για τον εργοδότη που θα προκρίνει σχέδιο για ομαδικές απολύσεις η προσκόμιση κοινωνικού πλάνου, δηλαδή προτεινόμενων μέτρων άμβλυνσης των επιπτώσεων της απόλυσης. Επιπρόσθετα η προθεσμία για τις διαβουλεύσεις μεταξύ εργοδότη και εκπροσώπων των εργαζομένων αυξάνεται στις 30 ημέρες για να εξευρεθεί συναινετική λύση. Τονίζεται ότι η μη προσφυγή του εργοδότη στο ΑΣΕ συνεπάγεται την ακύρωση των απολύσεων. Η αρνητική αιτιολογημένη απόφαση του ΑΣΕ συνιστά τεκμήριο ακυρότητας των απολύσεων σε περίπτωση προσφυγής των απολυόμενων στα πολιτικά δικαστήρια. • Προστίθενται λόγοι καταγγελίας σύμβασης εργαζομένων που είναι συνδικαλιστές. Ειδικότερα προστίθεται ως λόγος καταγγελίας η τέλεση κλοπής ή υπεξαίρεσης σε βάρος του εργοδότη ή εκπροσώπου του. Επίσης προστίθεται και η αδικαιολόγητη απουσία του εργαζομένου από την εργασία του για διάστημα μεγαλύτερο των επτά ημερών. • Ρυθμίζεται το καθεστώς των συνδικαλιστικών αδειών έτσι ώστε να μην υπάρχει η πολυνομία του παρελθόντος. • Ρυθμίζονται διατάξεις που αφορούν την ταχύτητα εκδίκασης των διαφορών που προκύπτουν σε περίπτωση κήρυξης απεργίας σε μία επιχείρηση. Εκτιμάται στην αιτιολογική έκθεση ότι διευκολύνονται οι εργαζόμενοι ως προς την ταχεία ικανοποίηση των απαιτήσεών τους σε περιπτώσεις που ο εργοδότης καθίσταται υπερήμερος ως προς την αποδοχή της εργασίας ή την καταβολή του μισθού για λόγους που σχετίζονται με την κήρυξη απεργίας στην επιχείρηση.

Read more at: http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/ergasiaka/156384/oles-oi-paremvaseis-sta-ergasiaka-pou-provlepei-to-polynomosxedio
Copyright © dikaiologitika news