Μητρόπουλος: 466 εκατ. € ΘΑ ΧΑΣΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

466 εκατ. € ΘΑ ΧΑΣΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ!
Ιδού η ρύθμιση!

 

Σύμφωνα με το άρθρο 58 του κατατεθειμένου στη Βουλή νομοσχεδίου στα πλαίσια της β’ αξιολόγησης, αλλάζει επί το δυσμενέστερο το σύστημα εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών!

Συγκεκριμένα από 1-1-2018 θα φορολογούνται και οι καταβλητέες από αυτούς ασφαλιστικές εισφορές. Ειδικότερα η προτεινόμενη ρύθμιση (σελ. 11/727 παρ.10) προς ψήφιση του άρθρου 58 αναφέρει:

«10.Ορίζεται ότι, από 1.1.2018 και μετά, τα προβλεπόμενα ποσοστά ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες αφενός και όσους υπάγονταν ως αυτοαπασχολούμενοι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ αφετέρου, υπολογίζονται επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση της δραστηριότητάς τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τον ΚΦΕ στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές. Ειδικά, για το έτος 2018, η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται επί του 85% του ως άνω φορολογητέου αποτελέσματος (άρθρο 58)».

Σύμφωνα με την υπ’αριθ. 112/24/2017 Έκθεση του ΓΛΚ, 466 εκατ. ευρώ επιπλέον θα καταβάλλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες για τα έτη 2018-2021 από την ανωτέρω αύξηση εισφορών!

Η οικονομική ωφέλεια που θα προκύψει σύμφωνα με την Έκθεση του ΓΛΚ (σελ. 33/749 παρ.2) εκτιμάται περίπου στα 431 εκατ. ευρώ!!

Συγκεκριμένα αναφέρεται: «2.Ετήσια αύξηση εσόδων, από το έτος 2018 και μετά, από την συμπερίληψη στο φορολογητέο αποτέλεσμα των αυτοαπασχολουμένων και των ελεύθερων επαγγελματιών επί του οποίου υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές και των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών (δηλ. από τη μη αφαίρεση αυτών), το ύψος της οποίας εκτιμάται στο ποσό των 53 εκ. ευρώ για το έτος 2018, στο ποσό των 124 εκ. ευρώ για το έτος 2019, στο ποσό των 126 εκ. ευρώ για το έτος 2020 και στο ποσό των 128 εκ. ευρώ για το έτος 2021. (άρθρο 58)».

Σε οικονομία κατάρρευσης εισοδημάτων που για έβδομη χρονιά βρίσκεται σε ύφεση, η νέα αυτή ρύθμιση θα επιδεινώσει την οικονομική κατάσταση για εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και κυρίως αγρότες!

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση να αποσύρει τις ρυθμίσεις αυτές από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που θα γονατίσουν μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας μας!

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος