Παρεχόμενες υπηρεσίες του ΕΚΠΑ Θεσσαλονίκης

oaed-anergia-kopela1

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο ενίσχυσης και ανάπτυξης των υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής, θα ήθελε να σας ενημερώσει για τη λειτουργία του Εξειδικευμένου Κέντρου Προώθησης στην Απασχόληση (ΕΚΠΑ) της Θεσσαλονίκης.
To ΕΚΠΑ Θεσσαλονίκης εντάσσεται στο Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ και χρηματοδοτείται από την πράξη «Εξ αποστάσεως και διά ζώσης υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων και ανέργων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» – ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σκοπός του ΕΚΠΑ
Κατανοώντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι άνεργοι/ες, το ΕΚΠΑ Θεσσαλονίκης αναπτύσσει μια σειρά από δωρεάν υπηρεσίες πληροφόρησης και επαγγελματικής συμβουλευτικής, με σκοπό την ατομική και κοινωνική ενδυνάμωση για την (επαν)ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Το ΕΚΠΑ Θεσσαλονίκης απευθύνεται σε όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και αφορά ανέργους όλων των ηλικιών.

Παρεχόμενες υπηρεσίες
Διά ζώσης και εξ αποστάσεως πληροφόρηση για:
I. ζητήματα απασχόλησης,
II. θέματα εκπαίδευσης, προγράμματα κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (μαθητεία, πρακτική άσκηση),
III. εργασιακά δικαιώματα και επαγγελματικά περιγράμματα,
IV. προοπτικές επαγγελματικών κλάδων.

Επαγγελματική συμβουλευτική
Η επαγγελματική συμβουλευτική αναπτύσσεται με στόχο την ατομική και κοινωνική ενδυνάμωση και την καλύτερη προετοιμασία για εύρεση εργασίας, μέσω εξατομικευμένης υποστήριξης ή/και ομαδικών εργαστηρίων.
Η επιλογή επαγγέλματος και σταδιοδρομίας είναι μια διαδικασία βαρύνουσας σημασίας στη ζωή του ανθρώπου και σχετίζεται άμεσα με τα ενδιαφέροντά του, τις αξίες του, τις ικανότητές του, τις δεξιότητες και τις γνώσεις που διαθέτει. Σημαντικό πεδίο εφαρμογής της συμβουλευτικής αποτελεί η επαγγελματική ανάπτυξη του ανθρώπου, η οποία σχετίζεται με την αυτογνωσία και τη λήψη απόφασης.
Συμμετέχοντας στη διαδικασία της επαγγελματικής συμβουλευτικής, έχετε τη δυνατότητα να λάβετε υποστήριξη ως προς τα ακόλουθα:
1. Σχεδιασμός επαγγελματικής σταδιοδρομίας
I. Σχεδιασμός επαγγελματικής πορείας
II. Κατανόηση των μεταβάσεων στην επαγγελματική πορεία
III. Εντοπισμός και αντιμετώπιση δυσκολιών ένταξης στην αγορά εργασίας
IV. Αποσαφήνιση επαγγελματικών στόχων και ενίσχυση της διαδικασίας λήψης απόφασης
2. Τεχνικές αναζήτησης εργασίας
I. Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής
II. Προετοιμασία για συνέντευξη επιλογής
III. Ανάπτυξη αποτελεσματικής αναζήτησης εργασίας
3. Ανάπτυξη επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων
I. Βελτίωση δεξιοτήτων επικοινωνίας
II. Αναγνώριση και αντιμετώπιση προκαταλήψεων και στερεοτύπων στην αγορά εργασίας
III. Διαχείριση άγχους και συναισθημάτων κατά την ένταξη στην αγορά εργασίας

Εάν επομένως θέλετε
να πληροφορηθείτε για θέματα απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης,
να συμμετάσχετε στη διαδικασία της εξατομικευμένης επαγγελματικής συμβουλευτικής,
να συμμετάσχετε στα ομαδικά εργαστήρια πληροφόρησης- συμβουλευτικής,

επικοινωνήστε με τους επαγγελματικούς συμβούλους του ΕΚΠΑ Ξάνθης μέσω των ακόλουθων τρόπων:

Δ/νση: Αισώπου 24 & Προμηθέως
Tηλ.: 2310 385823
Εmail: amthr@inegsee.gr
Website: http://www.inegsee.gr
Facebook: https://el-gr.facebook.com/inegsee/