Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συμμετείχε σε συνάντηση για τις απάτες με κάρτες πληρωμής

Δημοσιεύθηκε: Πέμπτη 10 Αυγ 2017 - 11:21

Τελευταία Ενημέρωση: 11:21

cyber-unit-crime

Η συνάντηση διοργανώθηκε από την EUROPOL, σε συνεργασία με την ASEANAPOL και την INTERPOL, με τη συμμετοχή αστυνομικών αρχών από έξι (6) Ασιατικές και πέντε (5) Ευρωπαϊκές χώρες

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συμμετείχε σε συνάντηση για τις απάτες με κάρτες πληρωμής, που πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Ιουλίου 2017 στην Τζακάρτα Ινδονησίας.

Η συνάντηση διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο (EC3) της EUROPOL, σε συνεργασία με την ASEANAPOL και την INTERPOL με την υποστήριξη της Εθνικής Αστυνομίας της Ρουμανίας και της Αστυνομίας της Ινδονησίας.

Συμμετείχαν (11) εκπρόσωποι αστυνομικών αρχών, από (5) Ευρωπαϊκές χώρες και (6) Ασιατικές χώρες και συγκεκριμένα συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Αυστρία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Σουηδία, το Βιετνάμ, το Μπρουνέι, την Ινδονησία, τη Μαλαισία, τις Φιλιππίνες και την Ταϊλάνδη.

Στη συνάντηση αναπτύχθηκαν θέματα σχετικά με την ασφάλεια των μέσων πληρωμής και συζητήθηκαν οι νέες προκλήσεις στον τομέα αυτό, καθώς και η σύναψη συμφωνίας για την από κοινού αντιμετώπιση αυτών.

Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν απόψεις, βέλτιστες πρακτικές και εμπειρία σχετικά με διακύβευση δεδομένων, κακόβουλου λογισμικού σε (ΑΤΜ) καθώς και για απάτες στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στον τομέα των αερομεταφορών, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διαπεριφερειακή συνεργασία μεταξύ των Ευρωπαϊκών και των Ασιατικών χωρών.

Η εν λόγω συνάντηση εντάσσεται στον Ευρωπαϊκό Κύκλο Πολιτικής για το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα ετών 2013-2017, ο οποίος εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα στην ανάπτυξη διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση των απατών με κάρτες πληρωμής.