ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΑΠΘ

Δημοσιεύθηκε: Τρίτη 12 Σεπ 2017 - 21:15

Τελευταία Ενημέρωση: 21:15