Γ. Αρβανιτίδης: 3 μέρες ήταν αρκετές για να καταρρεύσει το νέο αφήγημα της Κυβέρνησης περί επιχειρηματικότητας, ανάπτυξης και επενδύσεων

arvanitidis

Γ. Αρβανιτίδης: 3 μέρες ήταν αρκετές για να καταρρεύσει το νέο αφήγημα της Κυβέρνησης περί επιχειρηματικότητας, ανάπτυξης και επενδύσεων.