ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ & ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

giorgos_lazaridis

Η μέριμνα, η πρόληψη και η προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και η αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, σε ό,τι έχει να κάνει με τις αδειοδοτήσεις, θα σταθεί αρωγός στην αναβάθμιση και την προστασία των μικρών και μεγάλων πόλεων, απέναντι στην κάθε μορφής πολεοδομική αυθαιρεσία, τόνισε στην αρμόδια Επιτροπή, ο εισηγητής των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ για το νομοσχέδιο, Γιώργος Λαζαρίδης.

Το νομοσχέδιο θεσμοθετεί μια σειρά από νέα εργαλεία για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν από την ανάγκη για ανάπτυξη των πολεοδομικών συγκροτημάτων. Αυτό που πρέπει να εξασφαλιστεί είναι ένα ξεκάθαρο πλαίσιο, βάσει του οποίου θα δίνονται κατευθυντήριες στους υπαλλήλους της Κεντρικής ή Περιφερειακής Διοίκησης, να επιλύουν τα ζητήματα των πολιτών.

Ο βουλευτής των ΑΝΕΛ στάθηκε στη σημασία της λειτουργίας των αποκεντρωμένων υπηρεσιών, καθώς πολλές φορές δρουν με λανθασμένο σκεπτικό και αντί να βοηθούν στα έργα για τα οποία κατατίθενται φάκελοι, ζητούν έγκριση, κωλυσιεργούν, με αποτέλεσμα αδικαιολόγητες καθυστερήσεις που μπορεί να φτάσουν τα δύο χρόνια.

Σημαντικό μέτρο, όσον αφορά στις τοπικές κοινωνίες, είναι η δημιουργία της ηλεκτρονικής πολεοδομικής ταυτότητας δήμου, όπου κάθε δήμος καταχωρεί τους κοινόχρηστους ή αδόμητους χώρους του και προβλέπεται η διασύνδεση με το Εθνικό Κτηματολόγιο, το Εθνικό Δασολόγιο κ.λπ. Διότι, θα λειτουργεί ως βασική πηγή ενημέρωσης για την εξέταση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων των ακινήτων και θα αποφευχθούν περιπτώσεις άναρχης δόμησης, περιπτώσεων κυρίως, στις μεγαλύτερες πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο κ.λπ., όπου οι επεκτάσεις στο σχέδιο ήταν από ανύπαρκτες έως ελάχιστες και κατά συνέπεια οι πολίτες έπρεπε από μόνοι τους να τακτοποιήσουν τις ανάγκες τους.

Η θέση των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ , όπως εκφράστηκε από τον εισηγητή τους είναι να εξασφαλιστεί η τοποθέτηση ειδικών στις αρμόδιες θέσεις(περιφέρειες), να εναρμονιστούν με το νέο πλαίσιο και να συνεχίσουν να επιτελούν το ουσιαστικό τους έργο με επιτυχία και προς όφελος της ορθής και περιβαλλοντικής, δημόσιας και αστικής δόμησης, προς όφελος όλων μας, προς όφελος της περιφερειακής ανάπτυξης, άρα και στο σύνολο της ανάπτυξης της χώρας.

Σε ότι αφορά τους Δασικούς Χάρτες, ο Γιώργος Λαζαρίδης ζήτησε εκ νέου να παραταθεί η προθεσμία για τους Δασικούς Χάρτες, για την διευθέτηση ουσιαστικών ζητημάτων.

Ακολουθούν σχετικά video: