ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Β΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

lazaridis

Όπως είναι γνωστό μέχρι και τον Μάϊο του 2014 λειτουργούσαν σε Αττική και Θεσσαλονίκη τα ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Αττικής» και ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης», τα οποία, όμως, αιφνιδίως καταργήθηκαν με το άρθρο 21 του 4264/2014 (Α΄ 118) και οι αρμοδιότητές τους μεταφέρθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αντιστοίχως με τα πάσης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις τους.

Πέραν του γεγονότος ότι η αιφνίδια κατάργηση των ως άνω ν.π.δ.δ. δεν έχει αιτιολογηθεί ως προς την σκοπιμότητά της, καθότι η αιτιολογική έκθεση του ν. 4264/2014 στο οικείο άρθρο ουδέν αναφέρει περί καταργήσεως, προέκυψαν προβλήματα εφαρμογής του νόμου, με αποτέλεσμα το μοντέλο να αποτύχει παταγωδώς, κάτι το οποίο παραδέχονται δημοσίως και οι εμπνευστές του.

Η υπερφόρτωση αρμοδιοτήτων  στις ως άνω Περιφέρειες δημιούργησαν κενά στην ευελιξία και την ταχύτητα λειτουργίας, με αποτέλεσμα να παραμένουν θέματα άλυτα και να μην καλύπτονται ούτε οι βασικές ανάγκες (καθαριότητα- τουαλέτες – επόπτες) στις λαϊκές αγορές, παρότι υφίσταντο και υφίστανται οι οικονομικοί πόροι από την είσπραξη του τέλους ημερήσιου δικαιώματος από τους πωλητές λαϊκών αγορών, για τη διευθέτησή τους.

Εν όψει των ανωτέρω, η επανίδρυση των Οργανισμών, που αποτελεί πάγιο αίτημα των Ομοσπονδιών, όπως εκφράστηκε και κατά την επεξεργασία του νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, κρίνεται αναγκαία για την ορθή λειτουργία των λαϊκών αγορών, δεδομένου ότι εξασφάλιζαν την τήρηση του νόμου και την λειτουργικότητα στις λαϊκές αγορές, αλλά και εμφάνιζαν οικονομική υπερεπάρκεια, χωρίς καμιά κρατική επιχορήγηση και επιβάρυνση.

Οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ευρισκόμενοι σε διαρκή διαβούλευση με την κοινωνία, «αφουγκράστηκαν» τις απαιτήσεις και την αναγκαιότητα του πάγιου αιτήματος του κλάδου και, αφού διαπίστωσαν τις δυσλειτουργίες που έχουν προκύψει από την ισχύουσα νομοθεσία, κατέθεσαν Τροπολογία, με σκοπό να επαναλειτουργήσουν οι αυτάρκεις και αυτοχρηματοδοτούμενοι Οργανισμοί Λαϊκών Αγορών Αττικής & Θεσσαλονίκης, με όλες τις αρμοδιότητες για τη διαχείριση των λαϊκών αγορών δικαιοδοσίας τους, σε απόλυτη συνέπεια των προεκλογικών τους δεσμεύσεών προς τα μέλη των ως άνω Οργανισμών.

Κρίνεται δε σκόπιμο για λόγους ευελιξίας και καλύτερης λειτουργίας τους, να έχουν τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας, υπό τον έλεγχο όμως και την εποπτεία το Δημοσίου, λόγω και των αρμοδιοτήτων τους, όπως διαμορφώνονται.

Η υπ΄ αριθμ.  1333/20/2017 τροπολογία είναι αποτέλεσμα εργασίας των εκπροσώπων των φορέων, του υπογράφοντος Βουλευτή Γεωργίου Λαζαρίδη, του Αντιπροέδρου του Κινήματος Παναγιώτη Σγουρίδη και της Νομικής Υπηρεσίας του Κινήματος.