Επισκέψεις Δ. Μάρδα σε παραγωγικές μονάδες και συναντήσεις εργασίας με επαγγελματίες και αγρότες

Ο Δημήτρης Μάρδας, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ της Β’ Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των συναντήσεων του σε περιοχές εκτός της πόλης της Θεσσαλονίκης, επισκέφθηκε αρχικά δυο δυναμικές μονάδες παραγωγής αυγών και υποπαραγώγων τους. Ακολούθως συνάντησε στη Χαλκηδόνα ένα σύνολο από επαγγελματίες, όπου εκεί εκτέθηκαν διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κλάδοι τους οποίους εκπροσωπούν. Τέλος, συναντήθηκε στα γραφεία του ΤΟΕΒ Μαλγάρων με αγρότες, με τους οποίους συζήτησε για δεύτερη φορά προβλήματα που σχετίζονται με τη διάθεση των προϊόντων τους όπως και ζητήματα που σχετίζονται με την αποπληρωμή παραδόσεων που έγιναν κατά το άμεσο παρελθόν. Ο κ. Μάρδας, σε συνεργασία με τους ενδιαφερομένους διερευνά τρόπους αποπληρωμής των αγροτών και διευκόλυνσής τους σε ό,τι αφορά διαδικασίες βελτίωσης της ρευστότητας που χρειάζονται.