ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ

Σε Επίτιμο Διδάκτορα της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα αναγορευτεί ο Πρόεδρος του Oμοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας, Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Freiburg, Andreas Vosskuhle. Η Τελετή Αναγόρευσης θα πραγματοποιηθείτη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 17:00, στο ΚΕ.Δ.Ε.Α. του ΑΠΘ.

 

Το πρόγραμμα της τελετής είναι το εξής:

 

Προσφώνηση από τον Πρύτανη του AΠΘ, Καθηγητή Περικλή A. Μήτκα

Προσφώνηση από τον Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής, Καθηγητή Γεώργιο Δέλλιο

Έπαινος από τον Καθηγητή της Νομικής Σχολής Κωνσταντίνο Γώγο

Αναγόρευση του τιμωμένου και επίδοση διασήμου και αναμνηστικής πλακέτας

Ομιλία του τιμωμένου, με θέμα: «Συνταγματική νομολογία και συγκριτικό δίκαιο-Verfassungsrechtsprechung undRechtsvergleichung»

 

Σύντομο Βιογραφικό Τιμωμένου

 

Ο Καθηγητής Andreas Vosskuhle γεννήθηκε στο Detmoldτης Γερμανίας (Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία) το 1963. Σπούδασε Νομικά στα Πανεπιστήμια του Bayreuth και του Μονάχου, όπου και ολοκλήρωσε τις βασικές σπουδές του το 1989. Η διδακτορική του διατριβή εκπονήθηκε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μονάχου, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Peter Lerche, και είχε θέμα: «Έννομη προστασία κατά του δικαστή: Η ένταξη της τρίτης εξουσίας στο συνταγματικό σύστημα ελέγχων ενόψει του άρθρου 19 παρ. 4 του Θεμελιώδους Νόμου». Για τη διατριβή του έλαβε το βραβείο της Σχολής.

 

Ο τιμώμενος ολοκλήρωσε την υφηγεσία του το 1998, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Reiner Schmidt, στο Πανεπιστήμιο του Augsburg, με θέμα: «Η αποκαταστατική αρχή: Θεμέλια ενός συστήματος προληπτικής αντιστάθμισης για τις συνέπειες άσκησης της ιδιωτικής ελευθερίας – η ελαστικοποίηση του διοικητικού δικαίου στα παραδείγματα του δικαίου περιβάλλοντος και του δικαίου του χωρικού σχεδιασμού». Το 1999 διορίστηκε Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Freiburg, όπου και ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Πολιτειολογίας και Φιλοσοφίας του Δικαίου. Ο τιμώμενος διατηρεί την έδρα του στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Freiburg μέχρι σήμερα, της οποίας και διετέλεσε Κοσμήτορας (2004-2006). Ο Καθηγητής Andreas Vosskuhleεξελέγη Πρύτανης του Πανεπιστημίου του Freiburgτο 2007. Ο τιμώμενος έχει συγγράψει 9 μονογραφίες και περισσότερες από 150 δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες.

 

Τον Μάιο του 2008 διορίστηκε Αντιπρόεδρος του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου (Bundesverfassungsgericht) της Γερμανίας και τον Μάρτιο του 2010 Πρόεδρος του ίδιου Δικαστηρίου. Ο Καθηγητής Andreas Vosskuhle είναι τακτικό μέλος της Ακαδημίας Επιστημών του Βερολίνου-Βραδεμβούργου, μέλος του Συμβουλίου της Eπιστημονικής Eταιρείας Max Planck-Gesellschaft, καθώς και της Επιτροπής του άρθρου 255 ΣΛΕΕ.