ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ

Δημοσιεύθηκε: Τετάρτη 22 Νοέ 2017 - 13:20

Τελευταία Ενημέρωση: 11:26