ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΊΑΣ TOY ΒΟΥΛΕΥΤΗ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται το άρθρο 87 του υπό εξέταση νομοσχεδίου του Υπουργείου Ναυτιλίας, βάσει του οποίου ρυθμίζονται ζητήματα νομιμοποίησης υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων.

Ο Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης Γιώργος Λαζαρίδης, με την υπ’ αριθμ. 1352/21 (22.11.2017), η οποία κατατέθηκε σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας, ζητά την τακτοποίηση πολλών συναφών περιπτώσεων, για έργα που στο σύνολό τους είναι κατασκευασμένα πριν την δημοσίευση του παρόντος νόμου, συμβατά με το περιβάλλον και δημιουργούν συνθήκες που διευκολύνουν την πρόσβαση προς τον κοινόχρηστο χώρο και το σημαντικότερο, η διατήρησή τους κρίνεται επιβεβλημένη λόγω του βαθμού της επικινδυνότητας του περιβάλλοντος χώρου.

Η διάταξη κρίνεται δίκαιη και επιβεβλημένη, διότι με αυτήν επιλύεται ρητά το θέμα της μη καταβολής αποζημίωσης χρήσης για έργα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 87 του παρόντος νομοσχεδίου, δεδομένου ότι τα έργα αυτά είναι δημοσίου ενδιαφέροντος, εξυπηρετούν συγκοινωνιακούς και λιμενικούς σκοπούς, καθώς και σκοπούς αγκυροβολισμού και λιμενισμού σκαφών, προάγουν την εθνική οικονομία και προσδίδουν στο Κράτος τόσο κοινωνικό όσο και αναπτυξιακό χαρακτήρα.

Περαιτέρω, σε όσες περιπτώσεις για τα συγκεκριμένα έργα έχουν ήδη εκδοθεί πράξεις αποζημίωσης χρήσης, ορίζεται στην παράγραφο 2 της παρούσας τροπολογίας, ότι οι πράξεις αυτές καταργούνται, εφόσον βέβαια δεν έχει ήδη καταβληθεί το οριζόμενο ποσό. Ασφαλώς, δεν τίθεται θέμα για ποσά τα οποία ήδη καταβλήθηκαν, διότι τυχόν επιστροφή τους θα σήμαινε στέρηση δημοσίου εσόδου.

 

Ομοίως, για τα πρόστιμα τα οποία έχουν μεν επιβληθεί αλλά δεν έχουν, μέχρι την δημοσίευση του παρόντος νομοσχεδίου, βεβαιωθεί στην αρμόδια ΔΟΥ, προβλέπεται στην παράγραφο 3 της παρούσας τροπολογίας η κατάργησή τους διότι, όπως προαναφέρθηκε, δεν αποτελούν (ήδη) έσοδο του Δημοσίου.