Δήλωση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, με αφορμή την αναβολή της συζήτησης επίκαιρης ερώτησής του προς τον Υπουργό Οικονομίας για την ένταξη έργου Β΄ φάσης επέκτασης δικτύου διανομής τηλεθέρμανσης στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας

Το 2014 κατά τη διάρκεια της θητείας του κ. Κωνσταντινόπουλου ως Υφυπουργού Ανάπτυξης, το έργο β΄φάσης επέκτασης δικτύου διανομής τηλεθέρμανσης της Μεγαλόπολης είχε ενταχθεί στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ (ΣΑΕ075) ως πράξη δυνητική προς ένταξη σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς αποτελεί έργο μεγάλης αναπτυξιακής, περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής σημασίας για την ευρύτερη περιοχή. Από τη στιγμή που η περιοχή θα περάσει στη μεταλιγνιτική εποχή, το έργο αυτό θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Όμως, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποφάσισε να το απεντάξει από το ΠΔΕ το 2015, χωρίς να υπάρξει κανένας περαιτέρω σχεδιασμός για την υλοποίησή του.
Στις 19 Δεκεμβρίου 2017 ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Αλ. Χαρίτσης απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση που είχε καταθέσει ο κ. Κωνσταντινόπουλος συμφώνησε μαζί του, πως το έργο είναι σημαντικό για την περιοχή. Ανέφερε ότι αυτήν την περίοδο συνεργάζεται με την Δημοτική Αρχή προκειμένου να επιτευχθεί η ωρίμανση του έργου. Δεσμεύθηκε ότι στις αρχές του 2017 το έργο θα ενταχθεί στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», στο οποίο προβλέπεται η χρηματοδότηση για την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 10 και του θεματικού στόχου 4 και ειδικότερα της επενδυτικής προτεραιότητας 4g, και θα υλοποιηθεί.
Δυστυχώς παρά τις δεσμεύσεις του, ο Υπουργός, δεν θα προσέλθει αύριο (όπως δεν είχε προσέλθει και στις 26 Μαϊου)  στη Βουλή για να απαντήσει σχετικά με την πρόοδο των διαδικασιών ένταξης του έργου Β΄ φάσης επέκτασης διανομής δικτύου Μεγαλόπολης στο Ε.Π. ΥΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.
Αναμένουμε ο κος Υπουργός να κρατήσει την υπόσχεσή του και να απαντήσει σύντομα για την πρόοδο του έργου.