ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, 2014-2020»

Δημοσιεύθηκε: Sunday 10 Dec 2017 - 23:13

Τελευταία Ενημέρωση: 01:14