Ενάντια στην περαιτέρω στρατιωτικοποίηση της ΕΕ και στην αύξηση των στρατιωτικών δαπανών, οι ευρωβουλευτές της Αριστεράς

ΦΩΤΟ: EPA

Ένα βροντερό ΟΧΙ λένε σήμερα οι ευρωβουλευτές της Ευρωομάδας της Αριστεράς, GUE/NGL, στον Ευρωστρατό, την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών, τη χρηματοδότηση στρατιωτικών ιμπεριαλιστικών επιχειρήσεων και την περαιτέρω στρατιωτικοποίηση της ΕΕ, με αφορμή την Ετήσια Έκθεση για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Άμυνας της ΕΕ, που ψηφίζεται, σήμερα, από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Ευρωομάδα της Αριστεράς δίνει ένα σαφές πολιτικό στίγμα ενάντια στις πολιτικές στρατιωτικοποίησης της ΕΕ, καταθέτοντας 7 τροπολογίες στην Ετήσια Έκθεση για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Άμυνας της ΕΕ, με τις οποίες απορρίπτει την υιοθέτηση ισχυρότερης ευρωπαϊκής στάσης στον τομέα της άμυνας, τη χρηματοδότηση αποστολών ΚΠΑΑ και στρατιωτικών επιχειρήσεων, ιδίως μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ, τον μηχανισμό Athena και την προτεινόμενη επέκταση των επιλέξιμων δαπανών στο πλαίσιό του, όπως η χρήση μάχιμων μονάδων της ΕΕ, καθώς επίσης, και τη Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (PESCO), που πρόσφατα υπέγραψε, μέσω του Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Κοτζιά, η Ελληνική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ.

Πιο συγκεκριμένα, η τροπολογία απόρριψης της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (PESCO), που υπογράφουν οι ευρωβουλευτές Νικόλαος Χουντής από τη ΛΑΕ, Sabine Lösing, από τη Γερμανική Αριστερά Die Linke, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, από τους Podemos, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, από την Ενωμένη Αριστερά Ισπανίας, Maria Lidia Senra Rodríguez, από την Εναλλακτική Αριστερά Γαλικίας, Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, από το ΑΚΕΛ, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, από το Κομμουνιστικό Κόμμα Πορτογαλίας, Merja Kyllönen, Αριστερό Κόμμα Φινλανδίας, Rina Ronja Kari, Λαϊκό Κίνημα ενάντια στην ΕΕ Δανίας, Barbara Spinelli, Ανεξάρτητη Ευρωβουλευτής Ιταλίας, αναφέρει ότι:

«απορρίπτει κατηγορηματικά τη θέσπιση και την εφαρμογή της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (PESCO), δεδομένου ότι αυτή συνεπάγεται εκ των πραγμάτων την ίδρυση μιας Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης και την περαιτέρω στρατιωτικοποίηση της ΕΕ· προειδοποιεί ότι με την PESCO θα ακυρωθεί ο υφιστάμενος κανόνας της ομοφωνίας στο Συμβούλιο κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ·»

Εδώ θα βρείτε όλες τις τροπολογίες που κατέθεσε η Ευρωομάδα της Αριστεράς στην Έκθεση για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Άμυνα της ΕΕ:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+AMD+A8-2017-0351+005-011+DOC+PDF+V0//EL