Τοποθέτηση του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης Γιώργου Λαζαρίδη σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής για την οργάνωση άσκησης Διαστημικών δραστηριοτήτων

Ο εισηγητής των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, Γιώργος Λαζαρίδης αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα στήριξης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, που έρχεται να εκσυγχρονίσει και κυρίως να αξιοποιήσει τη δορυφορική τεχνολογία και τις καινοτόμες εφαρμογές προς όφελός της σε διάφορους νευραλγικούς τομείς.

Επιβάλλεται, άλλωστε, μια εθνική στρατηγική για το διάστημα η οποία θα επενδύει χρήματα στη χώρα στο κομμάτι της έρευνας και ανάπτυξης, στην ανάπτυξη προϊόντων και οργανωμένα θα βγαίνουμε στο εξωτερικό, όπως επίσης και τη χάραξη μιας ενιαίας πολιτικής τόσο για το τηλεπικοινωνιακό διάστημα, όσο και για τις διάφορες εφαρμογές που προκύπτουν για την καθημερινότητα.

Ο Γιώργος Λαζαρίδης χαρακτηριστικά ανέφερε πως πρόκειται για μια κίνηση, μια διαρθρωτική αλλαγή από αυτές που χρειάζεται η χώρα, μια κίνηση η οποία θα συμβάλει θετικά στην οικονομία και θα επιτύχει να προσελκύσει πολύ σημαντικές επενδύσεις στη χώρα, αλλά και να φέρει πίσω ερευνητικά αναπτυξιακά έργα και κυρίως άτομα του άξιου επιστημονικού μας δυναμικού.

Το σχέδιο νόμου ενισχύει, οργανώνει και διασφαλίζει την παρουσία μας στο διάστημα καθότι η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες που δεν διαθέτει έναν αντίστοιχο φορέα, προκειμένου να αξιοποιεί εμπορικά, επιστημονικά και ερευνητικά τα δικαιώματα της σε διαστημικό φάσμα, καθώς και την πληθώρα ερευνητικών και επιστημονικών εφαρμογών και πόρων που διαθέτουν οι ευρωπαϊκοί και διεθνείς οργανισμοί.

Η ίδρυση αυτού του οργανισμού θα αποτελέσει για τη χώρα ένα σημείο αναφοράς για όλα τα προγράμματα, για διεθνείς και διακρατικές σχέσεις.