Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης για το ζήτημα της προστασίας της πρώτης κατοικίας

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης κατά τη διάρκεια της τακτικής συνεδρίασής του τη Δευτέρα 18/12 συζήτησε για το μείζον ζήτημα της προστασίας της πρώτης κατοικίας και έλαβε την κάτωθι απόφαση:

Στηρίζει τους πολίτες οι οποίοι έχουν βρεθεί σε δύσκολη θέση και τάσσεται αλληλέγγυο στο πλευρό τους.
2) Καλεί την κυβέρνηση να προβεί άμεσα σε εξεύρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης, η οποία θα προστατεύει τους δανειολήπτες και τους εγγυητές από τους στυγνούς κερδοσκόπους (τα γνωστά κοράκια),

3) Προωθηθεί να ψηφισθεί νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα προβλέπει το δικαίωμα πρώτης προτίμησης (προτεραιότητας) εξαγοράς του πωλουμένου δανείου από το δανειολήπτη και τον εγγυητή ή από ένα άτομο που θα υποδείξει ο δανειολήπτης (μοντέλο Κύπρου)

4) Προτείνει να σταματήσουν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας πολιτών ευπαθών κοινωνικών ομάδων, που έχουν αντικειμενική αδυναμία να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις,

5) Καλεί την κυβέρνηση να επαναφέρει τη νομοθετική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία οι δήμοι δεν θα είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε αναγκαστικές εκτελέσεις σε βάρος δημοτών οικονομικά αδυνάτων (όχι συστηματικά κακοπληρωτών) για είσπραξη οφειλών τους.

6) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.