Γ. Καρράς: «Ποιά συμφέροντα του ελληνικού κράτους προσβάλλονται από την απόφαση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών, που χορήγησε άσυλο στον τούρκο στρατιωτικό;»

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Πρωθυπουργό κο Αλέξη Τσίπρα

 

Θέμα: «Ποιά συμφέροντα του ελληνικού κράτους προσβάλλονται από την απόφαση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών, που χορήγησε άσυλο στον τούρκο στρατιωτικό;»

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του άρθρου 86 του Ν. 4399/2016 (ΦΕΚ Α’ 117), συνεστήθησαν Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών, που συγκροτούνται κατά πλειοψηφία από τακτικούς Διοικητικούς Δικαστές, ως οιονεί δικαιοδοτικά όργανα, με αρμοδιότητα επί ενδικοφανών προσφυγών κατά των αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου.

Με απόφαση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών χορηγήθηκε καθεστώς διεθνούς προστασίας (άσυλο) σε ένα εκ των οκτώ τούρκων στρατιωτικών που κατέφυγαν στην Ελλάδα μετά την απόπειρα πραξικοπήματος στη γείτονα χώρα. Κατά της απόφασης αυτής από την Κυβέρνηση, ασκήθηκε αίτηση ακύρωσης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, ώστε να αρθεί το καθεστώς ασύλου .

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος με συνεχείς δηλώσεις του, υποστηρίζει ότι η παραπομπή της υπόθεσης στη δικαιοσύνη θωρακίζει την Ελλάδα έναντι της τουρκικής κριτικής, ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται από την ανεξάρτητη Δικαιοσύνη και όχι από διοικητικό όργανο όπως η Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών, αποσιωπώντας ότι η απόφαση της Ανεξάρτητης Επιτροπής εξασφαλίζει το δικαίωμα της πραγματικής προσφυγής του αρθ. 46 της οδηγίας 2013/32 Ε.Ε. και του αρθ. 61 τα ν. 4375/2016 (ΣτΕ, Ολομέλεια 2347/2017 σκέψεις 19,20).

Είναι φανερή η αντιφατικότητα των ενεργειών της Κυβέρνησης, από την μία χάριν της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θεσπίζει διαδικασίες που υπερβαίνουν ακόμα και το αναγκαίο μέτρο (Ερώτησή μου 1260/17.11.2017 στη Βουλή), από την άλλη (αν δεν είναι πολιτικά αρεστές) τις αμφισβητεί δικαστικά. Επιπλέον σημειώνεται ότι κατά της έκδοσης των τούρκων στρατιωτικών, έχει αμετάκλητα αποφανθεί ο Άρειος Πάγος ( αποφάσεις Ποιν. Τμημ. 136, 137,138/2017).

Η κατά το αρθ.64 παρ.2 ν.4375/2016 ασκηθείσα από τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης της Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών που χορήγησε καθεστώς διεθνούς προστασίας, δεν δικαιολογείται από τις μη πειστικές παραπάνω αναφερόμενες δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου.

Δεδομένου ότι οι ουσιαστικές προϋποθέσεις του δικαιώματος ασύλου κατά την ελληνική νομοθεσία, κρίνονται τελεσίδικα από τις Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών, ενώ η αίτηση ακύρωσης αναφέρεται αποκλειστικά μόνο σε νομικά σφάλματα των αποφάσεων των Επιτροπών, και εδώ δημιουργεί ενδοστρεφή δίκη, για την οποία το ελληνικό κράτος πρέπει να εξηγήσει ποιά κρίσιμα συμφέροντά του προσβάλλονται από την απόφαση της Επιτροπής. Και βεβαίως ενώπιον της δικαιοσύνης δεν ακούγονται διπλωματικά ή πολιτικά επιχειρήματα.

Δεδομένων των παραπάνω, αποδεικνύεται άστοχη και χάριν εντυπωσιασμών η ασκηθείσα από τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής αίτηση ακύρωσης και Ερωτάται ο κος Πρωθυπουργός:

Ποιοί είναι οι πραγματικοί λόγοι που οδήγησαν την Κυβέρνηση στην άσκηση της αίτησης ακύρωσης;
Προτίθεται να προβεί η Κυβέρνηση σε ενέργειες κατάργησης της δίκης που άνοιξε, ενόψει του ότι δεν προκύπτει ότι προσβάλλονται κρίσιμα έννομα συμφέροντα του ελληνικού κράτους από την απόφαση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών;
Ο αιτών βουλευτής

Γεώργιος-Δημήτριος Καρράς