Αλ. Μητρόπουλος: “Πάγωμα” των συντάξεων και το 2018

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

250 εκατ. ευρώ οι απώλειες για τις συντάξεις το 2018!

2 δις ευρώ θα χάσουν οι συνταξιούχοι από το «πάγωμα» των συντάξεων

την περίοδο 2016-2022!

750 εκατ. ευρώ (ισόποσο του μερίσματος) οι απώλειες

για την τριετία 2016-2018!

Το «πάγωμα» των συντάξεων θεσμοθετήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ

με το γ’ Μνημόνιο!

Ιδού τα κείμενα!

Ι.Με την ταπεινωτική συμφωνία της 12ης Ιουλίου 2015, που υπέγραψε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με την τρόικα, ανεστάλη η αύξηση των κατωτάτων ορίων των συντάξεων («πάγωσαν») μέχρι τα τέλη του 2021.

Η σχετική ρύθμιση (άρθρο 3 παρ. 30 ν. 4334/2015) αναφέρει χαρακτηριστικά: «Από 1/1/2016 έως 31/12/2021 οι εγγυημένες σε μηνιαία βάση συνταξιοδοτικές παροχές από τα Ασφαλιστικά Ταμεία κύριας ασφάλισης διατηρούνται σε ονομαστικούς όρους στο ύψος που προβλέπεται για την 31η/7/2015.».

ΙΙ.Την ανωτέρω διάταξη, ήρθε να «επικυρώσει» το γ’ Μνημόνιο (ν. 4336/2015), που με το άρθρο 2 (περίπτ. 3 υποπαρ. Ε2) “πάγωσε” τα κατώτατα όρια όλων των συντάξεων στα ονομαστικά επίπεδα του 2015 μέχρι τα τέλη του 2021.

Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι: «Μέχρι την 31/12/2021 τα κατώτατα όρια σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, των οργανισμών κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, όπως αυτά προβλέπονται από τις οικείες καταστατικές και γενικές διατάξεις, διατηρούνται στο ύψος που ισχύει την 31η/7/2015».

ΙΙΙ.Ο νέος ασφαλιστικός νόμος 4387/2016 προέβλεψε αυξήσεις στις συντάξεις από 1-1-2017 που όμως ουδέποτε χορηγήθηκαν!

Έτσι, σύμφωνα με τον “νόμο Κατρούγκαλου” (άρθρο 14 παρ. 3α) «Το συνολικό ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος, αυξάνεται από την 1.1.2017 κατ’ έτος με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με βάση συντελεστή που διαμορφώνεται κατά 50% από τη μεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50% από τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους και δεν υπερβαίνει την ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.».

IV.Με το συμπληρωματικό Μνημόνιο (ν. 4472/2017 άρθρο 1 παρ. 4α) ανεστάλησαν οι αυξήσεις (“πάγωσαν”) σε όλες ανεξαιρέτως τις συντάξεις εκ νέου, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021 και μάλιστα αναδρομικά από 1-1-2017, προκειμένου να μην εγερθούν απαιτήσεις των συνταξιούχων σύμφωνα με την ανωτέρω ρύθμιση του νόμου Κατρούγκαλου.

Η σχετική ρύθμιση αναφέρει τα εξής: «Το συνολικό ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος αυξάνεται, από την 1.1.2022κατ’ έτος με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με βάση συντελεστή που διαμορφώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) από τη μεταβολή του ΑΕΠ και κατά πενήντα τοις εκατό (50%) από τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους και δεν υπερβαίνει την ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή».

V.Τέλος, με το άρθρο 3 του εφαρμοστικού νόμου 4475/2017 του συμπληρωματικού Μνημονίου, όλες οι συντάξεις «πάγωσαν» για ένα ακόμη έτος, δηλαδή μέχρι τα τέλη του 2022!!

Η συγκεκριμένη ρύθμιση αναφέρει: «Το συνολικό ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος αυξάνεται από την 1.1.2023κατ’ έτος, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με βάση συντελεστή που διαμορφώνεται κατά 50% από τη μεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50% από τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους και δεν υπερβαίνει την ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.».

VI.Σύμφωνα με τις υπ’αριθ. 112/24/2017 και 128/12/2017 Εκθέσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που συντάχθηκαν στη βάση του άρθρου 75 παρ. 1 του Συντάγματος, η ετήσια ωφέλεια του κράτους από το «πάγωμα» των συντάξεων ξεπερνάει τα 250 εκατ. ευρώ.

Συνεπώς για τα έτη 2016-2022 που θα είναι “παγωμένες” όλες οι συντάξεις με απόφαση της σημερινής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, οι συνταξιούχοι θα έχουν συνολικές απώλειες περίπου 2 δις ευρώ!!

Στις μεγάλες αυτές απώλειες των συντάξεων, λόγω της αναστολής τής ετήσιας αύξησής τους μέχρι σήμερα (750 εκατ. ευρώ τουλάχιστον για την τριετία 2016-2018), βρίσκεται και η εξήγηση για τα πλεονάσματα του ΕΦΚΑ! Κατά τ’ άλλα, η κυβέρνηση επαίρεται ότι «ο ΕΦΚΑ έχει πλεονάσματα και δύναται να διανέμει και μερίσματα»!!

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση να καταργήσει όλες τις παραπάνω ρυθμίσεις που «παγώνουν» τις συντάξεις στα επίπεδα της 31/7/2015, προκαλούν τεράστιες απώλειες στους Έλληνες συνταξιούχους και φτωχοποιούν τον πολύπαθο λαό μας.

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Μητρόπουλος