Νέα ιατρικά μηχανήματα στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Ο Δήμος Αμπελοκήπων- Μενεμένης έχει προβεί σε αγορά νέων σύγχρονων ιατρικών μηχανημάτων για τον εξοπλισμό του Δημοτικού Πολυϊατρείου που λειτουργεί επί της οδού Ελευθερίας 55 στη Δημοτική Ενότητα Αμπελοκήπων.

Ο χώρος του Πολυϊατρείου διαθέτει πλέον σπιρόμετρο ακριβείας, όργανο που αποτελεί βασικό εξάρτημα για την ορθή διάγνωση παθήσεων του αναπνευστικού.

Επίσης ο χώρος του εργαστηρίου έχει εξοπλιστεί με ένα νέο βιοχημικό αναλυτή καθώς και με υπερσύγχρονο αιματολογικό αναλυτή για τη διενέργεια αξιόπιστων βιοχημικών και αιματολογικών εξετάσεων.

Τονίζεται ότι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Δήμου, το Δημοτικό Πολυϊατρείο παράσχει εντελώς δωρεάν φροντίδα πρωτοβάθμιας υγείας σε όλους τους κατοίκους του Δήμου.