Σε Πταισματοδίκη της Θεσσαλονίκης ο Πρόεδρος του ΟΣΘ για τη μήνυση κατά του ΤΣΑΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται ο αγώνας του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΟΣΘ) για τα εργασιακά δικαιώματα των οδοντιάτρων όλης της χώρας. Όντας στο μάτι του κυκλώνα τα τελευταία χρόνια από τα μνημόνια και τα “παιχνίδια” της Ελληνικής κυβέρνησης, ο ΟΣΘ έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη προκειμένου να βοηθήσει τον κλάδο να παραμείνει ζωντανός και να προσφέρει μια σανίδα σωτηρίας στους εκατοντάδες οδοντιάτρους που μαστίζονται από την κρίση.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος του ΟΣΘ Αθανάσιος Δεβλιώτης, κατέθεσε μήνυση στις 15 Δεκεμβρίου του 2016 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης σε βάρος των μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Υγειονομικών (πρώην Τ.Σ.Α.Υ.), των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Α.Α./Τομέας Υγειονομικών (πρώην Τ.Σ.Α.Υ.) και παντός άλλου υπευθύνου προσώπου. Για την ίδια υπόθεση, κλήθηκε εκ νέου από πταισματοδίκη της Θεσσαλονίκης προ ολίγων ημερών, προκειμένου να δώσει συμπληρωματική κατάθεση.

“Έχουμε ξεκινήσει έναν αγώνα προς όφελος όχι μόνο των οδοντιάτρων, αλλά και των υπολοίπων επιστημονικών κλάδων της χώρας. Βλέποντας τα τελευταία χρόνια τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα να βάλλονται ανεπανόρθωτα, τους συναδέλφους μας να προσπαθούν με νύχια και με δόντια να κρατηθούν στο επάγγελμα και τους πολίτες να υποφέρουν υπό το αβάσταχτο βάρος της οικονομικής ανέχειας, η Ελληνική κυβέρνηση το ελάχιστο που θα μπορούσε να πράξει, θα ήταν να βοηθήσει την κατάσταση και όχι να ψηφίζει διατάξεις που βάζουν ταφόπλακα στο επάγγελμα και στην Οικονομία εν γένει” αναφέρει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Αθανάσιος Δεβλιώτης.

Το ιστορικό της μήνυσης.

Με το Άρθρο 39 του Ν. 4331/2015 και υπό τον τίτλο «Διάταξη μείωσης ασφαλιστικών εισφορών», νομοθετήθηκε ότι «Οι ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) – Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.), Τομέας Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.) – που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή στο Δημόσιο από 1-1-1993 και εφεξής, μπορούν να επιλέξουν με αίτησή τους την κατάταξη τους σε μία εκ των δύο κατώτερων της υποχρεωτικής ασφαλιστικών κατηγοριών που προβλέπονται από τα προεδρικά διατάγματα 124/1993, 126/1993 και 125/1993 και να παραμείνουν σε αυτή μέχρι 31-12-2016». Σε εκτέλεση του Νόμου αυτού, πολλοί Οδοντίατροι-μέλη, υπήχθησαν σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, με συνέπεια να καταβάλουν μικρότερες ασφαλιστικές εισφορές.

Δυστυχώς, μετά την ανωτέρω συντελεσθείσα ευνοϊκή ασφαλιστική υπαγωγή τους, εκδόθηκε η διάταξη του Άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 4337/2015 με την οποία ορίσθηκε ότι «Οι διατάξεις των άρθρων 21, 28, 31, 39, 75 και 76 του ν.4331/2015 (Α’ 69) καταργούνται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους».

Η Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους υπέρ των οδοντιάτρων.

Σε συνέχεια της προαναφερθείσας καταργητικής διάταξης, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 122/10-5-2016 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία απεφάνθη ότι «η διοίκηση του Ε.Τ.Α.Α. δεν υποχρεούται να ανακαλέσει άμεσα όσες διοικητικές πράξεις εκδόθηκαν υπό την ισχύ του άρθρου 39 του Ν. 4331/2015».

Ακολούθως, οι ασφαλισμένοι όλων των κλάδων του Ε.Τ.Α.Α. (πλην του Τομέα Υγειονομικών-πρώην Τ.Σ.Α.Υ.) που είχαν υπαχθεί στις ευνοϊκές διατάξεις του Άρθρου 39 του Ν. 4331/2015, εξακολούθησαν να καταβάλουν τις χαμηλές ασφαλιστικές εισφορές της χαμηλότερης κατηγορίας, ταυτόχρονα δε, συμψηφίστηκαν ή επιστράφηκαν, τα αχρεωστήτως επιπλέον καταβληθέντα χρηματικά ποσά.

Δυστυχώς, πάρα την άμεση συμμόρφωση όλων των άλλων ασφαλιστικών κλάδων του Ε.Τ.Α.Α., ο Τομέας ασφάλισης Υγειονομικών του Τ.Σ.Α.Υ. όλως παράνομα και καταχρηστικά δεν έχει πράξει τούτο μέχρι σήμερα, δηλαδή δεν έχει επιστρέψει, ούτε έχει συμψηφίσει τα αχρεωστήτως επιπλέον καταβληθέντα χρηματικά ποσά, που είχαν καταβληθεί μέχρι την έκδοση της ανωτέρω Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και αφορούσαν χρέωση ασφαλιστικών εισφορών ανώτερης κατηγορίας από αυτήν που είχαν υπαχθεί. Αντιθέτως, εστάλησαν έντυπα των εισφορών με ολόκληρες τις χρεώσεις των ασφαλιστικών εισφορών του Β΄ Εξαμήνου 2016, χωρίς δηλαδή να έχει συντελεσθεί ο οφειλόμενος συμψηφισμός, ο οποίος αφορά χρηματικό ποσό περίπου 2.400 ευρώ ανά ασφαλισμένο Οδοντίατρο.

“Εκτός από την χωρίς όρια και αναστολές εξακολουθητική συρρίκνωση των συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας, διαπιστώνουμε ότι από τους αρμόδιους φορείς δεν ενεργούνται ούτε όσα επιτάσσει η Ελληνική Δικαιοσύνη. Από την πλευρά μας, δεσμευόμαστε ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε τον κλάδο μας να καταστραφεί και θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα όπλα που έχουμε διαθέσιμα, προκειμένου να δικαιωθούμε” τονίζει ο κ. Δεβλιώτης.