«Πρόταση για τον υπολογισμό ανταλλάγματος που καταβάλλεται στο Δημόσιο(ΕΤΑΔ), για την μίσθωση ακινήτου που είναι αναγκαίο με σκοπό την απόκτηση του δικαιώματος ομορότητας επιχείρησης με τον αιγιαλό»

Σε επικοινωνία που είχε με τη Γενική Γραμματέα Δημόσιας περιουσίας την κα Θεοπίστη Πέρκα ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β΄ Θεσσαλονίκης Δημήτρης Μάρδας, παρουσίασε και κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος της ομορότητας. Σύμφωνα με την έννοια αυτή, ομορότητα υφίσταται εάν μεταξύ μιας επιχείρησης, η οποία θέλει να εκμεταλλευθεί (π.χ. με την τοποθέτηση ομπρελών)μέρος της κοινόχρηστης παραλίας-αιγιαλού, παρεμβάλλεται δημόσιο κτήμα ιδιοκτησίας της Εταιρίας Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ).

Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος οφείλει να συνάψει μισθωτήριο με την ΕΤΑΔ για να εξασφαλίσει την επικοινωνία της επιχείρησής του με τον αιγιαλό που ενοικιάζει.

Έχοντας υπόψη την υφιστάμενη νομοθεσία και τον τόπο υπολογισμού του ανωτέρω ποσού, ο οποίος εισάγει πολλά χρηματικά βάρη στον επιχειρηματία, (συνήθως μικρομεσαίες επιχειρήσεις καφέ-μπαρ που δραστηριοποιούνται στον αιγιαλό) προτάθηκε μια διαφορετική λύση, με τη βοήθεια αναλυτικού κειμένου συνοδευόμενου με τοπογραφικό σχεδιάγραμμα και παραδείγματα, πιο φιλική στον επιχειρηματία και πιο προσαρμοσμένη στα πραγματικά δεδομένα.

Το πρόβλημα τέθηκε προ λίγων μηνών στον κ. Μάρδα από ομάδα επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται κατά την τουριστική περίοδο στην περιοχή της Ασπροβάλτας Θεσσαλονίκης. Μετά από δύο συσκέψεις στην περιοχή, όπου συμμετείχαν και φορείς του Δήμου Βόλβης διαμορφώθηκε η εν λόγω πρόταση και κατατέθηκε στην αρμόδια Γραμματεία για μελέτη και επεξεργασία.

Βλ. ολόκληρη την πρόταση στο http://www.mardas.eu/protaseis.html