«Πρόταση για τον υπολογισμό ανταλλάγματος που καταβάλλεται στο Δημόσιο(ΕΤΑΔ), για την μίσθωση ακινήτου που είναι αναγκαίο με σκοπό την απόκτηση του δικαιώματος ομορότητας επιχείρησης με τον αιγιαλό»

Δημοσιεύθηκε: Wednesday 10 Jan 2018 - 20:50

Τελευταία Ενημέρωση: 11:51