Ξεκινά το Μητρώο Πολιτών στον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα, Παρασκευή 12 Ιανουαρίου και ώρα 3 το μεσημέρι μέχρι και την Κυριακή 21 Ιανουαρίου παύει να διενεργείται στα Δημοτολόγια της χώρας, οποιαδήποτε ενέργεια ενημέρωσης, δηλαδή εγγραφή, διόρθωση, διαγραφή και μεταβολή αστικής κατάστασης των πολιτών, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3/ Τεύχος Β/5-1-2018.

Κατά το ανωτέρω διάστημα δεν εκδίδονται πιστοποιητικά από το Δημοτολόγιο, δε θα υφίσταται η διαλειτουργικότητα του Εθνικού Δημοτολογίου και κατά συνέπεια δε θα εκδίδονται βεβαιώσεις δημοτολογίου από τα ΚΕΠ και δε θα διαλειτουργούν οι υπόλοιποι φορείς. Επίσης από την Τρίτη, 16 Ιανουαρίου και ώρα 15:00 μ.μ. μέχρι και την Κυριακή 21 Ιανουαρίου και ώρα 15:00 μ.μ. παύει η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος των Ληξιαρχείων της χώρας.

Η κανονική λειτουργία των Δημοτολογίων και Ληξιαρχείων της χώρας με το νέο σύστημα λειτουργίας «Μητρώο Πολιτών» θα ξεκινήσει τη Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου με την έναρξη του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών.

Παρακαλούμε τους δημότες μας για οποιαδήποτε επείγον και σε εκκρεμότητα θέμα να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και τα Ληξιαρχεία του Δήμου μας (Δημοτικών Ενοτήτων Πανοράματος. Πυλαίας και Χορτιάτη) στα τηλέφωνα:

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης

Τηλέφωνα: 2313301019.2313301036.2313301032. 2313301037. 2313301047

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος

Τηλέφωνο: 2313301035

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας

Τηλέφωνο: 2313302627. 2313302653

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη

Τηλέφωνο:2313302021