ΡΕΚΚ: «Ποδαρικό» στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς με το Συμβούλιο Νεολαίας

Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθεί στην πρώτη –μέσα στο 2018- συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς είναι αυτό που έθεσε η ΡΕΚΚ για τη συσταση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας.

Η δημιουργία του θεσμού σύμφωνα με την πρόταση της ΡΕΚΚ αποσκοπεί στη σύσταση με πρωτοβουλία του Δήμου αυτού του θεσμού ώστε να μετατραπεί σε  «….φυτώριο των ενεργών και προβληματισμένων νέων και να  αυξήσει   το επίπεδο κοινωνικής εμπιστοσύνης, να τροφοδοτήσει   με τη φρεσκάδα, την καινοτομία και την ενέργεια των νέων την τοπική διακυβέρνηση..» και καταλήγει : «…..οι κοινωνίες που υποστηρίζουν αυτές τις δομές μόνο κερδισμένες μπορούν να βγουν…»