Ανεξάρτητες Αρχές εκτός ελέγχου

Είναι γνωστό ότι από το 2010 που η Ελλάδα χρεοκόπησε και μπήκε στο καθεστώς των μνημονίων έχουμε χάσει μεγάλο μέρος της εθνικής μας κυριαρχίας. Αυτό το διαπιστώνουμε καθημερινά, με την ελληνική κυβέρνηση να δέχεται αδιαμαρτύρητα όλες τις παρεμβάσεις των ξένων στο εσωτερικό της χώρας. Η πιο πρόσφατη παρέμβαση των δανειστών είναι η βούληση τους να καταστήσουν τις Ανεξάρτητες Αρχές ως μηχανισμούς που δεν θα δίνουν λογαριασμό σε κανένα, δεν θα ελέγχονται από κανένα, αλλά θα πληρώνονται από όλους μας!

Οι δανειστές έχοντας στο μυαλό τους την ασυδοσία με την οποία λειτουργεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, θέλουν να επεκτείνουν το συγκεκριμένο μοντέλο λειτουργίας σε ολόκληρο το ελληνικό δημόσιο και στις υπόλοιπες Αρχές. Η Ελλάδα σήμερα αριθμεί 31 ανεξάρτητες αρχές, εκ των οποίων πέντε είναι συνταγματικά κατοχυρωμένες. Πρόκειται για τον ΑΣΕΠ, το Συνήγορο του Πολίτη, το Εθνικό Ραδιοτηλεoπτικό Συμβούλιο, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών.

Η κυβέρνηση δεν φαίνεται να διαφωνεί με τους δανειστές, καθώς θα έχει την ευκαιρία να διορίσει κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων στις συγκεκριμένες αρχές. Ήδη, ο κ. Τσακαλώτος προχώρησε στη σύσταση μιας καινούριας Ανεξάρτητης Αρχής της «Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος», τον συντονισμό της οποίας θα έχουν οι Οικονομικοί Εισαγγελείς και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν άρεσε στους δανειστές, θεωρώντας ότι το νέο σώμα θα πρέπει να είναι εντελώς Ανεξάρτητο και να μην λογοδοτεί πουθενά, όπως και η ΑΑΔΕ, επικεφαλής της οποίας είναι ο Γιώργος Πιτσιλής. Είναι ζήτημα ημερών να συμμορφωθεί ο κ. Τσακαλώτος με τις απαιτήσεις των δανειστών.

Οι δανειστές επιθυμούν να μετατρέψουν υπηρεσίες του Δημοσίου, όπως το ΣΔΟΕ που έγινε Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, σε Ανεξάρτητες Αρχές, τις οποίες θα πληρώνει ο λαός από το υστέρημα του, χωρίς αυτές να λογοδοτούν στο λαό, ούτε πουθενά αλλού για τις ενέργειές τους! Πρόκειται φυσικά για άλλη μία αποικιοκρατικού χαρακτήρα απαίτηση, με σκοπό να διευκολυνθούν τόσο τα σχέδια των δανειστών, όσο και οι κομματικοί διορισμοί.

Επιπλέον, οι δανειστές θεωρούν ότι η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει σε ένα γενικότερο «ξεκαθάρισμα» των Ανεξάρτητων Αρχών που λειτουργούν στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρξει και αναβάθμιση για εκείνες που ρυθμίζουν λειτουργίες της αγοράς, όπως είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Οι Αρχές που σύμφωνα με την επιθυμία-διαταγή των δανειστών θα γίνουν Ανεξάρτητες (και ανεξέλεγκτες) είναι οι εξής: Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, Διεύθυνση Επίλυσης Φορολογικών Διαιτητών, Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, Εθνική Αναλογιστική Αρχή, Επιτροπή Ανταγωνισμού, Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Συνήγορος του Καταναλωτή, Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων, Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών, Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων – Ασφάλειας Πτήσεων, Εθνική Επιτροπή Συντονισμού Πτήσεων, Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, Εθνικό Συμβούλιο Υγείας και Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Όπως γίνεται αντιληπτό, πολλές από αυτές τις Αρχές δεν προσφέρουν κάτι ουσιαστικό. Με την αναβάθμισή τους και τη μετατροπή τους σε Ανεξάρτητες, το μόνο που θα γνωρίζουμε από εδώ και στο εξής είναι ότι κάποιοι άνθρωποι θα αμείβονται πλουσιοπάροχα χωρίς να ξέρουμε το λόγο, επειδή έτσι θέλουν οι δανειστές και η κυβέρνηση…