ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN

Δημοσιεύθηκε: Τρίτη 23 Ιαν 2018 - 13:51

Τελευταία Ενημέρωση: 10:55