ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN

Δημοσιεύθηκε: Tuesday 23 Jan 2018 - 13:51

Τελευταία Ενημέρωση: 10:55