ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Με αφορμή το συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη αλλά και με όλες τις πρωτοβουλίες πoυ συνεχίζονται, η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Θεσσαλονίκης δηλώνει πως το όνομα της Μακεδονίας είναι αδιαπραγμάτευτο και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μπει ως θέμα σε καμία άφρονη πολιτική ατζέντα.

Καλούμε τα πολιτικά κόμματα που μας εκπροσωπούν να επιδιώξουν την ταχύτερη δυνατή επίλυση του ζητήματος, κατά τρόπο αμοιβαίως αποδεκτό, σαφή και οριστικό, ο οποίος δεν θα δημιουργεί εστίες μελλοντικών τριβών.