Τροπολογία της Ευρωομάδας της Αριστεράς (GUE/NGL) για τους πλειστηριασμούς κατοικιών στην Ευρώπη

Δημοσιεύθηκε: Monday 05 Feb 2018 - 11:33

Τελευταία Ενημέρωση: 12:20