Ημέρα Εθελοντικής Αιμοδοσίας Δήμου Παύλου Μελά: 15 Φεβρουαρίου 2018 στο ΚΑΠΗ Σταυρούπολης (Τζαβέλα)

Το Τμήμα Υγείας Κοινωνικών και Προνοιακών Θεμάτων του Δήμου Παύλου Μελά σε συνεργασία με το Τμήμα αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, διοργανώνουν 3 φορές το χρόνο εθελοντική αιμοδοσία.

Στόχος είναι να στηριχτούν άτομα που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες καθώς

και άτομα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουν έκτακτα γεγονότα της

οικογένειάς τους ή αιφνίδιες προσωπικές καταστάσεις.

Όσοι λοιπόν μπορούν και επιθυμούν να στηρίξουν, μέσω αυτής της

προσπάθειας, συνανθρώπους μας, μπορούν να απευθύνονται στις

προγραμματισμένες εθελοντικές αιμοδοσίες.

Η επόμενη αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης την

Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018 και ώρες 9.00 – 12.30 στο ΚΑΠΗ Σταυρούπολης,

Τζαβέλα 12, 1ος όροφος.

Οι εθελοντές αιμοδότες παρακαλούνται να έχουν μαζί τους την αστυνομική

ταυτότητα και το ΑΜΚΑ τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τμήμα Υγείας Κοινωνικών και Προνοιακών Θεμάτων

2310 020160-192 και 2310 020170