ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: «Η κυβέρνηση θέτει εμπόδια στην ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων»

«Η κυβέρνηση, που υποτίθεται ότι θέλει να φέρει ανάπτυξη στη χώρα, δεν είναι σε θέση ούτε να στείλει ελεγκτές για την πιστοποίηση ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο», επισημαίνει ο Τομεάρχης Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, που κατέθεσε σχετική Ερώτηση στη Βουλή προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ο κ. Κόνσολας τονίζει ότι τα δύο τελευταία χρόνια παρατηρείται κωλυσιεργία στην αποστολή ελεγκτών παρά το γεγονός ότι εκκρεμούν εκατοντάδες αιτήσεις ελέγχου των επενδύσεων, κάτι που αποτελεί ευθύνη του Υπουργείου, το οποίο δεν έχει συστήσει ακόμα το όργανο ελέγχου.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι εταιρείες που έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις και έχουν ολοκληρωθεί πριν από μεγάλο χρονικό διάστημα να μην είναι σε θέση να καταθέσουν στο ηλεκτρονικό σύστημα νέα τιμολόγια ή μια τροποποίηση του έργου σύμφωνα με την αρχική και εγκεκριμένη μελέτη, τη στιγμή που έχουν υποβάλλει αίτηση ελέγχου η οποία εκκρεμεί.

Παράλληλα, οι Τράπεζες από τη στιγμή που δεν ολοκληρώνονται οι έλεγχοι ώστε να πιστοποιηθεί η υλοποίηση της επένδυσης, αυξάνουν μονομερώς το επιτόκιο του αρχικά συναφθέντος δανείου, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις με επιπλέον τόκους από τις κατατεθειμένες εγγυητικές.

Ο Μάνος Κόνσολας θεωρεί ότι η όλη καθυστέρηση έχει αρνητικές συνέπειες για τους ρυθμούς ανάπτυξης, την απασχόληση και τα δημόσια έσοδα και τονίζει ότι πολλά από τα επενδυτικά σχέδια που βρίσκονται σε εκκρεμότητα αφορούν στον τομέα του τουρισμού.

Ζητά να απλοποιηθεί το σύστημα ελέγχου και να επιταχυνθούν οι σχετικές διαδικασίες αλλά και να δοθούν αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό των ελέγχων που διενεργήθηκαν, των επενδυτικών σχεδίων που υλοποιήθηκαν κατά τα έτη 2014, 2015, 2016 και 2017 καθώς και των ποσών που εκταμιεύθηκαν.