Η ΈΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ NOVARTIS

Διερωτόμαστε, αν υπάρχουν στοιχεία δωροδοκίας πολιτικών προσώπων στην υπόθεση Νovartis, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο όπως κάνουν παγκοσμίως πολλές φαρμακευτικές εταιρείες να εξασφαλίζουν σε γιατρούς, δωρεάν ταξίδια, συνέδρια, ίσως και χρήματα με σκοπό την υπερτιμολόγηση νέων φαρμάκων και την υπερτιμολόγηση τους μέσω ευνοϊκών κοστολογήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους.
Σίγουρα, τα πολιτικά πρόσωπα βαρύνονται με βαριά αμέλεια περί την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, αφού άφησαν τις τιμές των φαρμάκων ανεξέλεγκτες με αποτέλεσμα το συνολικό κόστος για τη χώρα μας να είναι μόνιμα πάνω του ισχύοντος κατά μέσο όρο στην Ευρώπη.