Ακαδημία Αθηνών προς Σκόπια: Σταματήστε να οικειοποιείστε την ιστορία της Ελλάδας

Η Ακαδημία Αθηνών παίρνει θέση για την ονομασία των Σκοπίων, υποδεικνύοντας στο γειτονικό κράτος να εγκαταλείψει όλες τις αλυτρωτικές διεκδικήσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση οποιασδήποτε συμφωνίας, να σταματήσει το γειτονικό κράτος να οικειοποιείται την ιστορία μας.
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Ακαδημία Αθηνών στοιχειοθετεί τους λόγους για τους οποίους τα Σκόπια δεν έχουν κανένα βάσιμο επιχείρημα να οικειοποιούνται το όνομα Μακεδονία,με βάση αδιάσειστα ιστορικά, πολιτιστικά και αρχαιολογικά δεδομένα. Στο κείμενο τονίζεται ακόμη το γεγονός ότι η παρατεινόμενη εκκρεμότητα της ονομασίας δεν είναι προς το συμφέρον και των δύο χωρών».

«Ο τόπος εγκατάστασης ενός λαού – και μόνον – δεν είναι προσδιοριστικός της ταυτότητάς του.»

«Επισημαίνουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση οποιασδήποτε συμφωνίας για την ονομασία του κράτους των Σκοπίων πρέπει να είναι η τροποποίηση του Συντάγματός του, η εγκατάλειψη των αλυτρωτικών διεκδικήσεων (σχολικά βιβλία, γεωγραφικοί χάρτες, αγάλματα Μ. Αλεξάνδρου, κλπ.) και της οικειοποίησης της ιστορίας, του πολιτισμού και των συμβόλων της χώρας μας.