Νέα επίκαιρη ερώτηση για την πραστασία δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης

Θέμα: Προβάλλει εκ νέου επείγουσα η ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης των στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο.

Κύριε Υπουργέ,

Με προ έτους Επίκαιρη Ερώτηση με ΑΠ 454/7-2-2017, επεσήμανα την επείγουσα ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης των στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο, για το λόγο ότι, ενώ χορηγήθηκαν λόγω της τότε δελεαστικής σχέσεως ισοτιμίας του CFH προς το ευρώ τα έτη 2006-2008, μετά την αιφνίδια ανατροπή της συναλλαγματικής ισοτιμίας, που έχει πλέον διαμορφωθεί σε 1,10:1, σήμερα οι δανειολήπτες επιβαρύνονται υπέρμετρα, λόγω της κατακόρυφης αύξησης της μηνιαίας δόσης του δανείου και αντίστοιχης αύξησης του άληκτου κεφαλαίου. Έτσι έχουν περιέλθει σε απόγνωση, δεδομένων και των άκρως δυσμενών συνθηκών της χώρας.

Στην παραπάνω Επίκαιρη Ερώτησή μου, η Κυβέρνηση διά του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Παπαδημητρίου, απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας, περιοριζόμενη στο ότι “οι δανειολήπτες που έχουν δανειστεί σε συνάλλαγμα, αν είναι φυσικά πρόσωπα, μπορούν να επωφεληθούν των διατάξεων του νόμου 3869/2010 και να επιδιώξουν τη δικαστική ρύθμιση της οφειλής τους”. Διαφοροποιημένη απάντηση έλαβα από την Υφυπουργό Οικονομικών κα. Παπανάτσιου επί σχετικής τροπολογίας με γενικό αριθμό 982 και ειδικό 144 της 27/3/2017 που κατέθεσα στο σ/ν “Ενσωμάτωση στην Εθνική Νομοθεσία της Οδηγίας 214/17/ΕΕ, όπου αναγνώρισε ότι “είναι ένα θέμα που απασχολεί την Κυβέρνηση και προσπαθεί να βρει λύση”.

Σειρά πρωτόδικων δικαστικών αποφάσεων δικαίωσαν τους δανειολήπτες στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο. Δυστυχώς όμως τις τελευταίες ημέρες δημιουργούνται συνθήκες ανατροπής, μετά την έκδοση της 911/2018 απόφασης του Εφετείου Αθηνών, η οποία, κρίνοντας βάσει των γενικών όρων των συναλλαγών (ΓΟΣ), απέρριψε τις ενστάσεις καταχρηστικότητας, που είχαν προβληθεί από καταναλωτικές οργανώσεις και δανειολήπτες. Και είναι ορατός πλέον ο κίνδυνος οι 70.000 οικογένειες να υποχρεωθούν να αναλάβουν τον συναλλαγματικό κίνδυνο και οι οφειλές τους να υπολογίζονται προσαυξημένες τουλάχιστον κατά 60%.

Κατά συνέπεια, καθίσταται εντονότερη η ανάγκη προστασίας των δανειοληπτών που τους μετακυλύουν τον συναλλαγματικό κίνδυνο και είναι ευθύνη της Κυβέρνησης να ρυθμίσει υπέρ αυτών το ζήτημα, δεδομένου ότι οι δικαστικές αποφάσεις έκριναν με βάση τους όρους των συμβάσεων κατά τον χρόνο υπογραφής τους, χωρίς να μπορούν δικονομικά να λάβουν υπόψη τους νέους δυσμενείς παράγοντες που έχουν διαμορφωθεί, όπως την παρατεταμένη οικονομική κρίση, τη μείωση των εισοδημάτων, την αύξηση της φορολογίας και ιδιαίτερα την φορολογία της ακίνητης περιουσίας. Υπό τις συνθήκες αυτές, δεν καθίσταται ανεκτό οι οικογενειάρχες να αναλαμβάνουν τον συναλλαγματικό κίνδυνο και, όταν δεν μπορούν να ανταποκριθούν, να κρέμεται ο κίνδυνος στερήσεως της κατοικίας τους και η Κυβέρνηση να κωφεύει, προβάλλοντας έωλα επιχειρήματα, όπως την προσφυγή στον ν. 3869/2010.

Κατόπιν αυτών, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Θα υιοθετήσει εντέλει η Κυβέρνηση νομοθετική διάταξη για τη ρύθμιση των στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο και μπορεί να δεσμευτεί προς τούτο χρονικά;

2. Στη νομοθετική πρωτοβουλία που πρέπει αναλάβει, προτίθεται να απαλλάξει τους δανειολήπτες από τον συναλλαγματικό κίνδυνο που τους επιβαρύνει;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Γεώργιος-Δημήτριος Καρράς