ΣΥΡΙΖΑ: Από τα Μνημόνια στους Rothschild

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΣΥΡΙΖΑ: Από τα Μνημόνια στους Rothschild !

Η κυβέρνηση παρέδωσε τα κλειδιά της χώρας

στον γνωστό χρηματοοικονομικό οίκο!

Ιδού το κατάπτυστο κείμενο!

 

 

Είναι ο απόλυτος ξεπεσμός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ!

Είναι ο απόλυτος εκφυλισμός για τον ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα που κάποτε πίστεψε στις ριζοσπαστικές ιδέες.

Μετά την ψήφιση των δύο Μνημονίων (ν. 4036/2015 και 4472/2017) ήρθε και η συμφωνία με τον οίκο Rothschild.

Με την υπ’αριθ. 171/2-2-2018 απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ.Χουλιαράκης, ο ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε τα κλειδιά της χώρας στον οίκο Rothschild. Εφεξής, όλες οι εξουσίες αναφορικά με τους θεσμούς, τις αγορές και τον δανεισμό της χώρας (που είναι συνταγματική υποχρέωση της κυβέρνησης), θα ασκούνται από το ανωτέρω χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και ο λαός μας θα τους αμείβει πλουσιοπάροχα.

Ιδού το κατάπτυστο κείμενο!

 

«                                                                  Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εγκρίνουμε την ανάθεση στον χρηματοοικονομικό σύμβουλο Rothschild & Cie, εν συντομία «Rothschild», της παροχής προς το Ελληνικό Δημόσιο των ακόλουθων εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών οι οποίες πρόκειται να παρασχεθούν έως την 31-12-2018:

 

1.Συνέχιση των διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς (ESM, EFSF, IMF, κλπ.) για την αποτελεσματική εφαρμογή των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους και την αποτύπωση των επιπτώσεών τους στη διάρθρωση του δημοσίου χρέους.

 

2.Σχεδιασμός αξιόπιστης μεσοπρόθεσμης στρατηγικής χρηματοδότησης του Ε.Δ. η οποία να ανταποκρίνεται στις απαιτητικές και αυξημένες προσδοκίες των κεφαλαιαγορών.

 

3.Εμπέδωση της διεθνούς αξιοπιστίας του Ε.Δ. μέσω κατάλληλων επαφών και επιμελημένων προβολών των πρόσφατων επιτευγμάτων της ελληνικής οικονομίας καθώς και των προοπτικών της για τα επόμενα έτη.

 

4.Ανανέωση της εμπιστοσύνης των αγορών κεφαλαίων τους προσεχείς δώδεκα μήνες μέσω νέων εκδόσεων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) και Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 52 εβδομάδων.

 

5.Εμπεριστατωμένη ανάλυση της βιωσιμότητας του ελληνικού δημοσίου χρέους μετά την ολοκλήρωση των βραχυπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους, καθώς και εκτίμηση των μελλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή περαιτέρω μέτρων ελάφρυνσής του. Ως αμοιβή για την παροχή των προαναφερόμενων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών θα καταβληθούν στη Rothschild τα ακόλουθα ποσά:

Α. Ποσό € 99.000,00 θα καταβληθεί μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, έως την 31.05.2018.

Β. Με την προϋπόθεση της επίτευξης του στόχου της εξόδου στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, θα καταβάλλεται ως αμοιβή (success fee) ποσό € 1.500.000,00 για κάθε έκδοση κρατικών ομολόγων ωρίμανσης 24 μηνών κατ’ ελάχιστο.

Γ.Επιπλέον, με την προϋπόθεση της επίτευξης του στόχου της έκδοσης εντόκων γραμματίων ετήσιας διάρκειας (52 εβδομάδων) θα καταβληθεί ως αμοιβή (success fee) ποσό έως € 2.000.000 συνολικά, ως εξής: ποσό € 1.000.000 μετά την υλοποίηση της πρώτης έκδοσης και ποσό € 1.000.000 μετά την υλοποίηση της δεύτερης συνεχόμενης έκδοσης.             ».

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος