Ψήφισμα της Συγκλήτου του ΑΠΘ για εξομοίωση των πτυχίων των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών με τα αποφοιτήρια διπλώματα των αδιαβάθμητων δραματικών σχολών τριετούς φοίτησης

Δημοσιεύθηκε: Τετάρτη 14 Μαρ 2018 - 21:49

Τελευταία Ενημέρωση: 11:50