Σημαντική και συστηματική δουλειά στη Νέα Δημοκρατία Θεσσαλονίκης

Συνεδρίασε 8 η Εκτελεστική Επιτροπή της Διοικούσας με τη συμμετοχή του Γραμματέα Οργανωτικού Στέλιου Κονταδάκη.

Στη συνάντηση αυτή, συζητήθηκαν διεξοδικά οργανωτικά ζητήματα για τη ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

Ενημερώθηκε επίσης η τοπική οργάνωση για τις επικείμενες εσωκομματικές εκλογές, οι οποίες θα αποτελέσουν πρόκριμα οργανωτικής ετοιμότητας και επιβεβαίωση της δημοκρατικής λειτουργίας της Νέας Δημοκρατίας, που είναι ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κόμμα.