ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ TOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟ Σ.Ν. ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Το υπό συζήτηση και επεξεργασία σχέδιο νόμου του Υπ. Υποδομών περιλαμβάνει πολλούς τομείς, πολλές επαγγελματικές ομάδες και εισάγει στοιχεία για να εκσυγχρονίσει την ήδη υπάρχουσα νομοθεσία, ώστε να προστατεύσει καταρχήν το επιβατικό κοινό και κατά δεύτερο λόγο τα συμφέροντα του δημοσίου.

Η πολιτεία δημιουργεί το απαιτητό πλαίσιο, τους θεσμούς, τις υποδομές που θα σεβαστεί ο πολίτης και τροποποιεί τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και το πλαίσιο ποινών με βάση το πιο πάνω σκεπτικό.

Αλλαγές προβλέπονται και για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα για τα οποία θεσπίζονται μηχανισμοί ελέγχου με στόχο την καταπολέμηση των παράνομων κυκλωμάτων, ενώ επιβάλλονται κυρώσεις, για παραβάσεις ή ψευδείς δηλώσεις.

Ο ειδικός αγορητής των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ βουλευτής β’ Θεσσαλονίκης Γ. Λαζαρίδης τόνισε: “Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που δημιουργεί αξιόπιστους μηχανισμούς ελέγχου στον τομέα των μεταφορών και ευελπιστούμε να εξασφαλίζει σε όλους, πολιτεία, ιδιώτες και πολίτες, ισονομία και δικαιοσύνη.

Στηρίζει τα άτομα με ειδικές ανάγκες, βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος, ενισχύει μηχανισμούς ελέγχου και ειδικά μητρώα καταγραφής και προσπαθεί να φέρει σε μια ισορροπία τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις των εμπλεκόμενων φορέων.

Η ενίσχυση του νομικού πλαισίου επιβάλλεται για την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού και για την εύρυθμη λειτουργία της συγκεκριμένης αγοράς με κανόνες για όλους.

οφείλουμε να χαιρετίσουμε τη διάθεση να εκσυγχρονιστεί το πλαίσιο, υποστηρίζουμε τις νέες τεχνολογίες και τις πλατφόρμες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα που εισέρχονται”.

Ακολουθεί σχετικό video: