Αποκατάσταση μια αδικίας για τους συνταξιούχους ηθοποιούς από το Υπουργείο Εργασίας

Το Υπουργείο Εργασίας την Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 με την υπ’ αριθμόν Φ.80000/οικ.12151/274  εγκύκλιο  του προς τον ΕΦΚΑ και το  ΕΤΕΑΕΠ έρχεται να αποκαταστήσει μία αδικία που είχαν υποστεί οι συνταξιούχοι ηθοποιοί με τον νόμο ν.4387 οι οποίοι για μία και μόνη μέρα εργασίας στο Θέατρό έχαναν ως και το 60% της σύνταξης τους .
Πλέον και σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου  η αμοιβή  ενός εργαζόμενου – συνταξιούχου  από εργασία του,  θα εισπράττεται  ακέραια, ενώ θα περικόπτεται το 60% της σύνταξης του μόνο για την ημέρα ή μέρες εργασίας του. Ακολουθεί αναλυτικό παράδειγμα όπως περιγράφεται στην σχετική εγκύκλιο:
Συνταξιούχος του ΕΦΚΑ λαμβάνει κύρια σύνταξη ύψους €800,00 και επικουρική σύνταξη από το ΕΤΕΑΕΠ €100,00. Εάν εργασθεί  στον ιδιωτικό τομέα για 2 ημέρες το μήνα, με πλήρες ωράριο, το ποσό της κύριας σύνταξης του  για κάθε ημέρα ανέρχεται σε €32,00 (€800,00/25) και για κάθε ημέρα απασχόλησης το ποσό της κύρια σύνταξης μειώνεται κατά €19,20 (60%Χ€32,00). Συνολικά ο συνταξιούχος που απασχολείται 2 ημέρες το μήνα θα λαμβάνει  κύρια σύνταξη ύψους €761,60 (€800,00 – (2Χ19,20).
Αντίστοιχα το ποσό της επικουρικής σύνταξης για κάθε ημέρα ανέρχεται σε €4,00 (€100,00/25) και για κάθε ημέρα εργασίας του το ποσό της επικουρικής σύνταξης μειώνεται κατά €2,40 (60%Χ€4,00). Συνολικά ο συνταξιούχος που απασχολείται 2 ημέρες το μήνα, θα λαμβάνει  επικουρική σύνταξη ύψους €95,20 (100,00 – (2€Χ2,40).
Κλείνοντας θέλω προσωπικά να ευχαριστήσω τον Υφυπουργό εργασίας  κ. Πετρόπουλο που και με την δική μας επίμονη παρότρυνση, ικανοποίησε με αυτήν την απόφαση, το δίκαιο αίτημα των συνταξιούχων ηθοποιών. Αποδεικνύοντας έτσι  πως η Κυβέρνηση μέρα με την ημέρα μας οδηγεί προς την έξοδο από το τούνελ των μνημονίων.
Παναγιώτης (Πάνος) Σκουρολιάκος
Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής