Όλοι οι επιλαχόντες, σε όλη τη χώρα, εντάσσονται στο Πρόγραμμα των Νέων Αγροτών

Κατά την διάρκεια του 11ου Περιφερειακού Συνεδρίου ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας  όπως και ο αρμόδιος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξής εξήγγειλαν  την τροποποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να ενταχθούν στο Μέτρο των Νέων Αγροτών όλοι οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλει φάκελο. Αποδεικνύοντας πως η Κυβέρνηση είναι δίπλα στους νέους παραγωγούς βοηθώντας τους  στο δύσκολο ξεκίνημα τους.
Συγκεκριμένα ο αρμόδιος Υπουργός ανέφερε πως με την εν λόγω  τροποποίηση, αυξάνουμε τους πόρους του Μέτρου των Νέων Γεωργών για να καλύψουμε το σύνολο των επιλαχόντων της 1ης Πρόσκλησης καθώς και των υποψηφίων της 2ης Πρόσκλησης, ανταποκρινόμενοι  στο έντονο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε και εξαντλώντας κάθε χρηματοδοτικό μέσο στήριξης των νέων ανθρώπων που εγκαθίστανται στην ελληνική περιφέρεια και απασχολούνται για πρώτη φορά στον πρωτογενή τομέα. Έτσι πάνω από 300 εκ. € θα διατεθούν συνολικά για τις δύο προκηρύξεις του Μέτρου ώστε να εγκριθούν όλοι οι υποψήφιοι που πληρούν τους όρους και που εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 16.000 νέους.
Όσον αφορά την  Περιφέρεια Αττικής, για πρώτη φορά το 2016 καταχωρήθηκε ειδικός κωδικός ώστε να καλύψει τους νέους αγρότες. Αυτή τη στιγμή τρέχει 2η  Πρόσκληση  για το έτος 2017 όπου η δυναμική του προγράμματος μπορεί να καλύψει πολύ περισσότερους  νέους αγρότες.
Καλούμε λοιπόν όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν ως τις 16 Απριλίου τον φάκελο τους στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ώστε να απορροφηθούν οι ενισχύσεις από την Αττική, άλλως θα διατεθούν σε άλλες περιφέρειες.