ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΘ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Συνάντηση με τον νέο Διοικητή της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Ταξίαρχο (Ι), Αλέξανδρο Κιτρινάκη είχε ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, Καθηγητής Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης, σήμερα Τρίτη 3 Απριλίου 2018, στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, από την πλευρά της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητής Αστέριος Καραγιάννης, ο Πρόεδρος του Τμήματος Κτηνιατρικής, Καθηγητής Νίκος Παπαιωάννου, η Πρόεδρος του Τμήματος Φαρμακευτικής, Καθηγήτρια Δήμητρα Χατζηπαύλου-Λίτινα, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Φαρμακευτικής, Αν. Καθηγητής Κυριάκος Καχριμάνης. Από την πλευρά της ΣΣΑΣ συμμετείχαν ο Διευθυντής Σπουδών της ΣΣΑΣ, Συνταγματάρχης (ΥΚ), Κωνσταντίνος Καψάλης, ο Αντισμήναρχος Οδοντίατρος Δημήτριος Πανούσης, Τμηματάρχης Οδοντιατρικού και ο Ταγματάρχης Ιατρός Ασήμιος Βουσβούκης, Βοηθός Τμηματάρχη Ιατρικού.

Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε σε άριστο κλίμα συνεργασίας, εξετάστηκε η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν ειδικά Σεμινάρια για την Ιατρική των μαζικών καταστροφών στους φοιτητές της ΣΣΑΣ, καθώς και άλλα σε θεματικές ειδικού ενδιαφέροντος.

Επίσης, στη συνάντηση γνωστοποιήθηκε στη Διοίκηση της ΣΣΑΣ ότι θα απονεμηθεί στους τέσσερις καλύτερους φοιτητές της ΣΣΑΣ (περίοδος 2016-2017) Βραβείο Αριστείας της Σχολής Επιστημών Υγείας, για το έτος 2018, σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 18/5/2018.

«Από σήμερα υιοθετούμε μια πιο στενή συνεργασία με τη Διοίκηση της ΣΣΑΣ, καθώς πρόκειται για μία Σχολή με πολλές ιδιαιτερότητες. Στόχος μας είναι η ακαδημαϊκή αριστεία, η κατάρτιση των μελλοντικών επιστημόνων αξιωματικών και η άρτια εκπαίδευσή τους» ανέφερε ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, Καθηγητής Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης.

«Είναι χρέος μας να εκπαιδεύσουμε, με στόχο της αριστεία, τους απόφοιτους δόκιμους της Σχολής. Πλεονέκτημα της Σχολής μας είναι το ίδιο το πανεπιστήμιο, συμπεριλαμβανομένης της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ που προσφέρει εξαιρετική ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Η στρατιωτική εκπαίδευση πρέπει να γίνεται με τρόπο που να μην επηρεάζει τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις των μαθητών της ΣΣΑΣ. Θα πρέπει να συγκροτήσει την προσωπικότητα του ατόμου, να τον κάνει πιο δεκτικό στις σχέσεις και στη συνεργασία του με τους άλλους ανθρώπους» ανέφερε ο Διοικητής της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, Ταξίαρχος (Ι), Αλέξανδρος Κιτρινάκης.

Επισυνάπτεται φωτογραφία από τη συνάντηση (από αριστερά προς δεξιά): Αν. Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, Αν. Πρόεδρος του Τμήματος Φαρμακευτικής, Αν. Καθηγητής Κυριάκος Καχριμάνης, Αντισμήναρχος Οδοντίατρος Δημήτριος Πανούσης, Τμηματάρχης Οδοντιατρικού, Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητής Αστέριος Καραγιάννης, Διοικητής της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, Ταξίαρχος (Ι), Αλέξανδρος Κιτρινάκης, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, Καθηγητής Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης, Διευθυντής Σπουδών της ΣΣΑΣ, Συνταγματάρχης (ΥΚ), Κωνσταντίνος Καψάλης, Πρόεδρος του Τμήματος Κτηνιατρικής, Καθηγητής Νίκος Παπαιωάννου και Ταγματάρχης Ιατρός Ασήμιος Βουσβούκης, Βοηθός Τμηματάρχη Ιατρικού.