ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: «Η επένδυση στην ποιότητα και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τουρισμό, δεν μπορεί να γίνει μέσα σε ένα περιβάλλον ακραίας υπερφορολόγησης»

Δημοσιεύθηκε: Monday 16 Apr 2018 - 14:30

Τελευταία Ενημέρωση: 11:32