Νίκος Χουντής: «Ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων για την ενίσχυση και προστασία της αιγοπροβατοτροφίας στην Ελλάδα. Οι πολιτικές της ΕΕ μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης»

Δημοσιεύθηκε: Thursday 10 May 2018 - 12:04

Τελευταία Ενημέρωση: 11:33