ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Β΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ & ΨΗΦΙΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΥΙΟΘΕΣΙΑ & ΑΝΑΔΟΧΗ

Ο Γιώργος Λαζαρίδης, ως ειδικός Αγορητής των ΑΝΕΞΑΡΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, κατέθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις του και του κινήματος στο Σ.Ν του Υπουργείου Εργασίας που φέρνει η κυβέρνηση και επισπεύδει τον χρόνο για υιοθεσία και αναδοχή και κατοχυρώνει θεσμικά την όλη διαδικασία με γνώμονα την προστασία των παιδιών, κάτι το οποίο μας βρίσκει σύμφωνους.

Tο κοινό συμπέρασμα στο οποίο συνέκλιναν σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες είναι η αναγκαιότητα για την σταδιακή από-ϊδρυματοποίηση των παιδιών, της αποσυμφόρησης των ιδρυμάτων και της επίσπευσης των διαδικασιών για την τεκνοθεσία ή την αναδοχή τους.

Ο Εισηγητής των ΑΝΕΛ τόνισε κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια: “Άποψή μας, είναι ότι να γίνει κάποιος Ανάδοχος αποτελεί απόφαση ζωής και είναι σίγουρα καθοριστική για τη ζωή ενός παιδιού, θα ενισχύσει την ποιότητα στην καθημερινότητά του και θα το βοηθήσει εξελικτικά στην πορεία του μέσα στην κοινωνία.

Ο ρόλος της αναδοχής κρίνεται πολύ σημαντικός ως θεσμός παιδικής προστασίας, όμως απαιτείται μεγάλη προσοχή και σοβαρή προετοιμασία, τόσο από πλευράς επιστημονικής προσέγγισης και κατεύθυνσης, όσο και από πλευράς των υποψηφίων αναδόχων.

Για τον λόγο αυτό, οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ζητούμε την ενίσχυση των διαδικασιών της υιοθεσίας, κυρίως για τις πολύ μικρές ηλικίες παιδιών και κατά το δυνατόν να προκρίνεται η τεκνοθεσία για όλες τις περιπτώσεις, όταν τα κριτήρια και οι συνθήκες το επιτρέπουν, με σύντμηση των διαδικασιών, κάτι το οποίο επιβάλλεται από τις τρέχουσες ανάγκες”.

Περί της αντίθεσης σχετικά με το άρθρο 8 του κατατεθέντος:

ο Γιώργος Λαζαρίδης τόνισε: “οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ έχουμε δηλώσει ότι «κάθε μορφή (υιοθεσίας ή αναδοχής) από ομόφυλα ζευγάρια, που έχουν ενωθεί υπό το σύμφωνο συμβίωσης μας βρίσκει αντίθετους,

καθώς πέραν των λοιπών αντιθέσεων, όπως τις έχουμε εκφράσει, θεωρούμε πως αποτελεί ένα ακόμη βήμα και για την υιοθεσία, κάτι που θέλουμε να αποτρέψουμε να συμβεί και πέραν από θέση του Κόμματος, θεωρούμε πως εκφράζουμε και την άποψη της κοινωνίας.

Όλοι γνωρίζουμε τις συνθήκες που επικρατούν στα ιδρύματα ανηλίκων και θεωρούμε επιτακτική ανάγκη την αποιδρυματοποίηση των παιδιών αυτών, όμως αυτή πρέπει να γίνει με τον εκσυγχρονισμό του οικείου νομικού πλαισίου και όχι σε βάρος της ομαλής και απρόσκοπτης ψυχοσωματικής ανάπτυξής τους

Σεβαστές, λοιπόν, όλες οι απόψεις, αλλά η γενική αντίθεση στη διάταξη που δίνει τη δυνατότητα σε ομόφυλα ζευγάρια να αιτηθούν και να γίνουν ανάδοχοι γονείς είναι αυτή που υπερισχύει”.

Παρατηρήσεις – Προτάσεις:

Όσον αφορά τις διατάξεις για την διαδικασία ανάρτησης των υποψηφίων και της επιλογής, που διαμορφώνουν τρία ηλεκτρονικά μητρώα που τηρούνται στην ΗΔΙΚΑ: μητρώο ανηλίκων, μητρώο υποψήφιων αναδόχων και θετών γονέων, μητρώο εγκεκριμένων αναδόχων και υιοθεσιών,

Θεωρούμε ως κόμμα και το έχουμε εκφράσει από την 1Η συνεδρίαση, ότι θα πρέπει να είναι ενιαίος ο φορέας που διεξάγει τα ζητήματα της έρευνας και της εκπαίδευσης στην υιοθεσία, ενώ η πολυδιάσπαση αυτών των υπηρεσιών σε διάφορους φορείς είναι αρνητική για τους υποψηφίους γονείς, αλλά και για τον έλεγχό τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η δική μας Πρόταση είναι η ενοποίηση των Μητρώων, που θα αποτυπώνει την εικόνα με ενδεχόμενες μεταβολές και με μεγαλύτερη ασφάλεια και κυρίως με άμεση επικαιροποίηση των στοιχείων, προκειμένου το κράτος να γνωρίζει τον ακριβή αριθμό παιδιών που υπάρχουν στα ιδρύματα ή δίδονται για αναδοχή και υιοθεσία και τον ακριβή αριθμό υποψήφιων γονέων, καθώς και των επαγγελματιών αναδόχων και κυρίως να γνωρίζει τις μεταβολές εν τη γενέσει τους.

Πρέπει να γίνει Κυρία Υπουργέ μια προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση, όσο κοστοβόρο ή χρονοβόρο μπορεί να είναι κάτι τέτοιο”.

Για τη διαδικασία ολοκλήρωσης της αναδοχής ή υιοθεσίας:

Ποιοτική ενίσχυση με την ορθή εκπαίδευσή τους και αριθμητική με ενίσχυση του προσωπικού που θα κληθεί να τρέξει τις περιπτώσεις αναδοχής, καθότι και οι ίδιοι χρειάζονται καθοδήγηση για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις, κάτι το οποίο οφείλουμε κυρία Υπουργέ να καταστήσουμε Υποχρεωτικό.

Αναφορικά με την επαγγελματική αναδοχή:

“είναι μια νέο-εισερχόμενη μορφή αναδοχής, η οποία ακόμη δεν ισχύει στην Ελλάδα και σύμφωνα με αυτήν θα υπάρχουν ανάδοχοι επί πληρωμή…

Ανησυχούμε και εδώ καθώς δεν υφίσταται πρότερη εμπειρία και για τον λόγο αυτό ζητούμε την ενίσχυση των εισαγγελέων ανηλίκων που θα επεμβαίνουν άμεσα, όταν δεν εκπληρώνεται ο ρόλος της αναδοχής και που θα εγγυώνται την μη διατάραξη της υγιούς εξέλιξης των παιδιών.

Θεωρούμε πως θα ήταν πιο αποτελεσματικό να υπάρχουν οργανωμένες υπηρεσίες ανά νομό, στελεχωμένες ή συνεργαζόμενες με διεπιστημονικές ομάδες που θα συνεκτιμούν τι είναι καλύτερο για το κάθε παιδί και κυρίως εμείς εμμένουμε στον Θεσμό της Υιοθεσίας”.

Οι ΑΝΕΞΑΡΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ζητούμε την Ενίσχυση του Θεσμού της Υιοθεσίας με σύντομες και δεσμευτικές προθεσμίες, σε σύντομο διάστημα για την παροχή της αναγκαίας συναίνεσης των φυσικών γονέων, του ελέγχου των προσόντων και της καταλληλότητας των υποψηφίων γονέων και αναδόχων, καθώς και σύντμηση του χρόνου για την έκδοση των σχετικών δικαστικών αποφάσεων.

Ακολουθεί σχετικό video: