Επανασύνδεση ρεύματος μέσω του δήμου

Τη διευθέτηση μέσω του δήμου της επανασύνδεσης ρεύματος και παροχής εφάπαξ βοηθήματος σε νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα που ζουν χωρίς ηλεκτροδότηση λόγω χρεών, σηματοδοτεί η απόφαση του δημάρχου Νεάπολης-Συκεών Σίμου Δανιηλίδη για τη σύσταση σχετικής επιτροπής από το δήμο Νεάπολης-Συκεών.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία είναι τα εξής:

Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας ή τίτλο ιδιοκτησίας,
πρόσφατο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος,
υπεύθυνη δήλωση από την οποία προκύπτει η ημερομηνία διακοπής του ρεύματος,
εκκαθαριστικό σημείωμα 2017, έντυπο Ε9.

Κριτήρια για την υποβολή αίτησης

Οι αιτήσεις θα προωθούνται άμεσα στους κοινωνικούς λειτουργούς του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Εργασίας και Ισότητας προκειμένου να καθοδηγήσουν τους ενδιαφερόμενους για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών, ενώ στη συνέχεια θα μεταβιβάζονται στην Επιτροπή για την εξέτασή τους.

Οι προς εξέταση δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος για να υποβάλουν αίτηση στην Επιτροπή του άρθρου 3 πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

Nα είναι αποσυνδεδεμένοι από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω
ληξιπρόθεσμων οφειλών, και

Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του προς εξέταση δικαιούχου.
Επίσης, θα ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια, που κυμαίνονται από 9.000 έως 27.000 ευρώ, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για αναπήρους και οικογένειες με μέλη με αναπηρία.