Παράδοση της Ετήσιας Έκθεσης της Ανεξάρτητης Αρχής “Συνήγορος του Καταναλωτή” για το 2017 στον Πρόεδρο της Βουλής

Δημοσιεύθηκε: Τρίτη 29 Μαΐ 2018 - 15:12

Τελευταία Ενημέρωση: 10:13