Τις πολύπλοκες σχέσεις κυριαρχίας από την αρχαιότητα έως σήμερα στη Μεσόγειο εξετάζει Διεθνές Συνέδριο στο ΑΠΘ

Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Texturen von Herrschaft im Mittelmeerraum» («Αφηγήσεις κυριαρχίας στον μεσογειακό χώρο») συνδιοργανώνεται από τα Τμήματα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και από το Πανεπιστήμιο Vechta της Γερμανίας, από την Τετάρτη 30 Μαΐου έως την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018, στο ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ.

Τις εργασίες του συνεδρίου θα απασχολήσουν οι πολύπλοκες σχέσεις κυριαρχίας που αναπτύχθηκαν στην πολύπαθη mare nostrum σ’ ένα ιστορικό βάθος που εκκινεί από την αρχαιότητα, διέρχεται από την ελληνιστική περίοδο και τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, στέκεται στη μοναρχία των Αψβούργων και στην οθωμανική αυτοκρατορία και φτάνει ως τη γερμανική κατοχή, τους εμφυλίους, τη σύγχρονη ηγεμονία του πλούσιου Βορρά έναντι του υπερχρεωμένου Νότου. Επίσης, στη θεματική του συνεδρίου περιλαμβάνονται και οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Εγγύς και της Μέσης Ανατολής.

Τελευταίος σταθμός αυτής της ιστορικής αναδρομής είναι το άκρως επίκαιρο ζήτημα των προσφύγων, για τους οποίους η Μεσόγειος καθίσταται μοιραία, με τη διττή έννοια του όρου: χώρος διέλευσης προς μία αξιοπρεπέστερη ζωή, αλλά και υγρός τάφος. Το θέμα αυτό, και ιδιαίτερα η υποδοχή που επιφυλάσσουν στους ξεριζωμένους οι χώρες της -μεσογειακής ή μη- Δύσης, αποτελεί αντικείμενο της διάλεξης του Πέτρου Μάρκαρη, ενός από τους κεντρικούς ομιλητές του συνεδρίου και Επίτιμου Διδάκτορα του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ.

Στόχος του συνεδρίου, σύμφωνα με τους διοργανωτές, «δεν είναι η αναδίφηση των ιστορικών γεγονότων, αλλά η διερεύνηση των ιχνών που αυτά αποτυπώνουν στον πολιτισμό, την τέχνη και τη λογοτεχνία. Το ζητούμενο αυτό -που άπτεται των μετααποικιακών σπουδών, αλλά και των σπουδών μνήμης- μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω διεπιστημονικής προσέγγισης».

Οι προσκεκλημένοι επιστήμονες εκπροσωπούν μια ευρεία γκάμα ακαδημαϊκών κλάδων: πολιτικές και οικονομικές επιστήμες, ιστορία, φιλοσοφία, νομική, αρχαιολογία, λογοτεχνικές σπουδές, κινηματογράφο, συγκριτική γραμματολογία και οι χώρες προέλευσής τους είναι: η Ελλάδα, η Γερμανία, η Αυστρία, η Ελβετία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Μάλτα και η Ουγγαρία.

Οι γλώσσες του συνεδρίου είναι η γερμανική και η αγγλική.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το οργανωτικό πλαίσιο, καθώς και το πρόγραμμα στους συνδέσμους:

https://www.uni-vechta.de/kulturwissenschaften/lehrende/albrecht-monika/daad-hochschulpartnerschaft-griechenland/

https://www.uni-vechta.de/kulturwissenschaften/lehrende/albrecht-monika/daad-hochschulpartnerschaft-griechenland/tagungen/konferenz-thessaloniki /