Παράδοση της Ετήσιας Έκθεσης της Ανεξάρτητης Αρχής “Συνήγορος του Καταναλωτή” για το 2017 στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης & Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης

Δημοσιεύθηκε: Παρασκευή 01 Ιούν 2018 - 13:34

Τελευταία Ενημέρωση: 11:35