ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΔΑΒΑΚΗ -ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ-ΓΕΥΓΕΛΗ-ΠΛΑΣΤΗΡΑ» στο ΕΠ Μακεδονία – Θράκη2014-2020

Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης υπέβαλε πρόταση για την «Αναβάθμιση πρασίνου Περιοχής εργατικών κατοικιών Δαβάκη -Παπαφλέσσα-Γευγελή-Πλαστήρα» σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 6340 / 21/12/2017 Πρόσκλησης, με Κωδικό 073.6e του φορέα 2040113-Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ06 (Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 με κωδικό MIS 5016598 και συνολική δημόσια δαπάνη 2.187.744,38 ευρώ.

Η πρόταση εντάθηκε με υπ’αρ.. Πρωτ .: 3106/13.06.2018 (ΑΔΑ ΩΟΖΛ7ΛΛ-ΜΡΙ) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας

Η Αρχιτεκτονική πρόταση για την ανάπλαση – αναβάθμιση των εργατικών κατοικιών Δαβάκη – Παπαφλέσσα – Γευγελή και Ν. Πλαστήρα προβλέπει:

• Την αισθητική αναβάθμιση της περιοχής με την βελτίωση του πρασίνου και των φυτεύσεων γενικότερα (θάμνοι, δέντρα, φυσικός χλοοτάπητας).

• Την ενίσχυση της διαπερατότητας των εδαφών με την αύξηση των ημι-διαπερατών ή πλήρως διαπερατών επιφανειών κατά τρόπο που θα βελτιωθούν οι ικανότητες ανάπτυξης βλάστησης, απορρόφησης των υδάτων και θα μειωθεί (με την χρήση φυσικών υλικών) η απορρόφηση θερμότητας.

• Τη διευκόλυνση της κίνησης των πεζών και των ατόμων με αναπηρία μέσω της κατάλληλης διαμόρφωσης των πεζοδρομίων για την ασφαλή και πλήρη προσβασιμότητα των ΑμΕΑ στην περιοχή παρέμβασης (έργου).

• Την οργάνωση των θέσεων στάθμευσης και τη διευκόλυνση της κίνησης των αυτοκινήτων,

• Την εγκατάσταση του απαραίτητου αστικού εξοπλισμού.

• Την διαμόρφωση μονοπατιών/πεζοπορικών διαδρομών με νέες δαπεδοστρώσεις εντός της περιοχής αναβάθμισης.

• Την εγκατάσταση φωτισμού χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

• Tην διαμόρφωση θέσεων ξεκούρασης με την τοποθέτηση νέων καθιστικών.

Πρόκειται για μια υποβαθμισμένη περιοχή εργατικών κατοικιών, που όπως συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα και λόγω των πολυπληθών ιδιοκτητών, οι περιοχές αυτές χρήζουν επεμβάσεων και ανασυγκρότησης. Η περιοχή αυτή έχει πολλούς κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους μέσα στους οποίους έχουν αναπτυχθεί άναρχες δομημένες παρεμβάσεις εις βάρος των χώρων πρασίνου.

Με την προτεινόμενη πράξη βελτιώνεται και αναζωογονείται η περιοχή.

Στόχος του έργου είναι η ανάπλαση της περιοχής των εργατικών κατοικιών Δαβάκη – Παπαφλέσσα – Γευγελή και Ν. Πλαστήρα και η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του τμημάτων των συγκεκριμένων οδών. Συνολικής έκτασης 37.000τμ Ο εξωραϊσμός και η βελτίωση της υποδομής της περιοχής θα οδηγήσει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων αλλά και των διερχομένων.