Νέο βιβλίο: Αχιλλέας ο Ισόθεος

Ανέκαθεν οι ήρωες προκαλούσαν θαυμασμό στους ανθρώπους. Για κάποιους δε, απετέλεσαν και παράδειγμα προς μίμηση.
Ποιοι όμως είναι οι ήρωες; Η μυθολογική εξιστόρηση ονομάζει ήρωες, ανθρώπους γενναίους και δυνατούς, ξακουστούς για τα ασυνήθιστα κατορθώματά τους.
Η προσφορά των ηρώων είναι διαχρονική.
Η ανάμνησή τους, εμψυχώνει τους ανθρώπους στις δύσκολες στιγμές. Το πνεύμα τους καθοδηγεί τους γενναίους στην μάχη. Συγγραφέας: Ησαΐας Κωνσταντινίδης, 156 σελίδες, 12.78 ευρώ.